Overzicht van baten en lasten

Tabel 3 

Programma/Mutatie reserves

Baten en lasten

JR2019

2020

2021

2022

2023

2024

Bestuur, samenleving en publiekscontact

Baten

3.285

3.003

3.081

1.975

1.682

2.761

Lasten

15.896

14.956

14.857

13.482

13.358

14.191

Saldo

-12.611

-11.953

-11.776

-11.507

-11.676

-11.429

Veiligheid

Baten

3.864

3.700

1.001

1.001

1.001

1.001

Lasten

21.024

20.840

19.002

18.516

18.497

18.525

Saldo

-17.160

-17.140

-18.001

-17.515

-17.496

-17.524

Zorg en werk

Baten

32.132

32.275

32.280

32.261

32.261

32.261

Lasten

110.871

111.591

111.572

111.469

111.550

111.473

Saldo

-78.739

-79.316

-79.292

-79.208

-79.289

-79.212

Maatschappelijke ontwikkeling

Baten

18.635

18.782

18.638

18.638

18.638

18.638

Lasten

96.412

101.611

99.861

98.833

101.501

97.793

Saldo

-77.777

-82.829

-81.223

-80.195

-82.863

-79.155

Mobiliteit

Baten

274

161

163

163

163

163

Lasten

5.231

9.527

8.801

10.215

10.392

10.443

Saldo

-4.957

-9.366

-8.638

-10.053

-10.229

-10.280

Ruimtelijke ontwikkelingen

Baten

66.527

64.765

72.788

67.431

50.025

60.922

Lasten

62.162

64.782

71.018

66.618

48.256

76.336

Saldo

4.365

-17

1.770

813

1.770

-15.414

Wonen

Baten

207

223

217

217

217

217

Lasten

2.875

2.574

2.005

1.952

1.949

1.945

Saldo

-2.668

-2.351

-1.788

-1.735

-1.732

-1.729

Kwaliteit fysieke omgeving

Baten

30.212

31.990

33.013

33.145

33.204

33.118

Lasten

71.399

67.411

68.395

68.676

69.781

69.741

Saldo

-41.187

-35.420

-35.382

-35.532

-36.577

-36.623

Economische zaken

Baten

4.277

3.682

3.300

3.093

3.093

3.093

Lasten

9.877

8.834

8.060

8.041

8.001

7.995

Saldo

-5.600

-5.152

-4.760

-4.949

-4.909

-4.903

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Baten

297.278

293.695

303.139

295.287

295.504

294.082

Lasten

1.856

4.486

7.192

5.888

8.396

-11.587

Saldo

295.423

289.209

295.947

289.399

287.108

305.668

Overzicht overhead

Baten

1.217

71

71

71

71

71

Lasten

57.940

52.818

59.234

52.969

52.685

54.804

Saldo

-56.723

-52.746

-59.163

-52.897

-52.614

-54.733

1 Totaal van baten excl. reservemutaties

457.908

452.349

467.690

453.281

435.858

446.326

2 Totaal van lasten excl. reservemutaties

455.543

459.430

469.996

456.659

444.364

451.659

3 Saldo van baten en lasten (1-2)

2.366

-7.081

-2.306

-3.378

-8.505

-5.333

Tabel 4 

Programma/Mutatie reserves

Baten en lasten

JR2019

2020

2021

2022

2023

2024

Maatschappelijke ontwikkeling

Onttrekking

1.533

2.379

2.767

3.062

6.062

1.552

Storting

227

435

100

100

100

100

Saldo

1.306

1.944

2.667

2.962

5.962

1.452

Mobiliteit

Onttrekking

221

1.360

2.053

2.308

2.541

3.471

Storting

390

3.279

1.253

1.950

1.927

3.281

Saldo

-169

-1.919

801

358

614

191

Ruimtelijke ontwikkelingen

Onttrekking

20.169

14.975

16.777

18.382

10.759

8.044

Storting

30.266

14.586

16.850

17.997

8.308

6.223

Saldo

-10.098

389

-73

386

2.451

1.822

Wonen

Onttrekking

938

141

54

29

29

18

Storting

48

58

48

48

48

48

Saldo

890

83

6

-19

-19

-30

Kwaliteit fysieke omgeving

Onttrekking

258

310

423

270

461

486

Storting

20

20

20

20

20

20

Saldo

238

290

403

250

441

466

Economische zaken

Onttrekking

300

100

100

100

100

100

Storting

399

-

-

-

-

-

Saldo

-99

100

100

100

100

100

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Onttrekking

16.271

12.030

7.159

830

-

1.335

Storting

9.533

10.172

6.485

1.643

604

829

Saldo

6.738

1.858

675

-813

-604

506

4 Totaal van baten reservemutaties

39.690

31.294

29.334

24.981

19.952

15.007

5 Totaal van lasten reservemutaties

40.883

28.550

24.755

21.758

11.007

10.500

6 Resultaat reservemutaties (4-5)

-1.193

2.744

4.579

3.223

8.944

4.506

7 Totaal van baten incl. reservemutaties (1+4)

497.598

483.643

497.024

478.261

455.810

461.332

8 Totaal van lasten incl. reservemutaties (2+5)

496.426

487.980

494.752

478.417

455.371

462.159

9 Resultaat (7-8)

1.172

-4.337

2.272

-155

439

-827