Financieel verloop reserves

Tabel 158 

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(bedragen × € 1.000)

Stand

Toev.

Result.

Onttrek.

Stand

Toev.

Onttrek.

Stand

Toev.

Onttrek.

Stand

Toev.

Onttrek.

Stand

Toev.

Onttrek.

Stand

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

Algemene reserve

Algemene dekkingsreserve

205.402

10.172

1.172

11.359

205.388

6.485

6.961

204.912

1.644

830

205.725

605

-

206.330

830

1.335

205.825

Algemene reserve grondzaken

3.923

9.753

-

9.753

3.923

10.142

10.492

3.573

11.508

11.858

3.222

5.230

5.580

2.871

4.694

5.044

2.521

Totaal Algemene reserve

209.325

19.926

1.172

21.112

209.311

16.627

17.453

208.484

13.151

12.688

208.947

5.834

5.580

209.202

5.524

6.380

208.345

Bestemmingsreserves

BTW compensatiefonds

869

-

-

671

198

-

198

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

Beheer openbare ruimte HenS

538

20

-

43

516

20

43

493

20

43

471

20

43

448

20

43

426

Calatravabruggen

1.484

-

-

136

1.348

-

249

1.099

-

96

1.003

-

287

716

-

312

404

Haarlemmermeerse Bos

930

-

-

300

630

-

350

280

-

280

0

-

-

0

-

-

0

Herstructurering bedrijventerreinen

1.369

-

-

-

1.369

-

-

1.369

-

-

1.369

-

-

1.369

-

-

1.369

Kernen & Buurtschappen H&S

35

-

-

9

26

-

9

18

-

9

9

-

9

0

-

-

0

Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR)

1.181

-

-

132

1.050

-

132

918

-

132

787

-

132

655

-

132

524

Monumenten

312

60

-

60

312

-

-

312

-

-

312

-

-

312

-

-

312

Onderwijshuisvesting

920

-

-

-

920

-

-

920

-

-

920

-

-

920

-

-

920

Parkeervoorzieningen Nieuwe Kom te Nieuw-Vennep

1.044

-

-

-

1.044

-

-

1.044

-

-

1.044

-

-

1.044

-

-

1.044

Recreatieplas Toolenburg

41

-

-

40

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH)

19.208

4.833

-

4.852

19.189

6.709

6.285

19.612

6.489

6.524

19.577

3.079

5.179

17.477

1.529

3.000

16.006

Schaalsprong

7.365

-

-

370

6.995

-

-

6.995

-

-

6.995

-

-

6.995

-

-

6.995

Stichting Mainport en Groen (SMG)

7.586

-

-

690

6.896

-

1.012

5.884

-

1.285

4.600

-

4.501

99

-

-

99

Verbeteren stadscentrum Hoofddorp

538

-

-

-

538

-

-

538

-

-

538

-

-

538

-

-

538

Versterking van de (lucht)vrachtketen

11.413

-

-

100

11.313

-

100

11.213

-

100

11.113

-

100

11.013

-

100

10.913

Wonen

2.165

58

-

141

2.082

48

54

2.076

48

29

2.095

48

29

2.114

48

18

2.144

Totaal Bestemmingsreserves

57.000

4.971

-

7.542

54.428

6.777

8.431

52.774

6.557

8.496

50.834

3.146

10.279

43.702

1.597

3.604

41.695

Reserve dekking afschrijvingslasten

Reserve dekking afschrijvingslasten

51.397

3.654

-

2.640

52.411

1.353

3.450

50.314

2.050

3.797

48.567

2.027

4.093

46.501

3.381

5.023

44.859

Totaal Reserve dekking afschrijvingslasten

51.397

3.654

-

2.640

52.411

1.353

3.450

50.314

2.050

3.797

48.567

2.027

4.093

46.501

3.381

5.023

44.859

Totaal reserves

317.722

28.550

1.172

31.294

316.150

24.756

29.334

311.572

21.758

24.981

308.349

11.008

19.952

299.405

10.501

15.007

294.899