Financieel verloop voorzieningen

Tabel 159 

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(bedragen × € 1.000)

Stand

Toev.

Vrijval

Onttrek.

Stand

Toev.

Vrijval

Onttrek.

Stand

Toev.

Vrijval

Onttrek.

Stand

Toev.

Vrijval

Onttrek.

Stand

Toev.

Vrijval

Onttrek.

Stand

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Onderhoud gebouwen

8.932

2.113

83

2.674

8.287

1.572

31

1.678

8.151

1.572

31

1.642

8.050

1.572

31

1.634

7.958

1.572

31

1.634

7.866

Totaal Onderhoudsegalisatievoorzieningen

8.932

2.113

83

2.674

8.287

1.572

31

1.678

8.151

1.572

31

1.642

8.050

1.572

31

1.634

7.958

1.572

31

1.634

7.866

Van derden verkregen middelen

Tariefsegalisatie afvalstoffenheffing

2.021

-

1.500

-

521

-

520

-

1

-

0

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

Tariefsegalisatie rioolheffing

8.188

-

650

-

7.538

-

503

-

7.035

-

843

-

6.192

-

903

-

5.289

-

816

-

4.473

Totaal Van derden verkregen middelen

10.208

-

2.150

-

8.059

-

1.023

-

7.035

-

843

-

6.192

-

903

-

5.289

-

816

-

4.473

Verplichtingen en verliezen

Achterstallig onderhoud verhardingen

5.584

-

-

500

5.084

-

-

2.028

3.056

-

-

2.683

373

-

-

373

-

-

-

-

-

Pensioenverplichting wethouders

8.612

13

-

136

8.489

13

-

136

8.366

13

-

136

8.243

13

-

136

8.120

13

-

136

7.997

Wachtgeldverplichting voormalig personeel

568

21

-

38

551

21

-

38

535

21

-

38

518

21

-

38

501

21

-

38

484

Wachtgeldverplichting wethouders

166

124

-

153

138

124

-

153

109

124

-

153

80

124

-

153

52

124

-

153

23

Totaal Verplichtingen en verliezen

14.931

159

-

827

14.262

159

-

2.355

12.066

159

-

3.010

9.214

159

-

700

8.673

159

-

327

8.504

Totaal voorzieningen

34.071

2.271

2.233

3.501

30.608

1.731

1.054

4.033

27.252

1.731

874

4.653

23.456

1.731

933

2.334

21.920

1.731

847

1.961

20.844