Formatie en salarissen per cluster

Uitgesplitst per cluster geeft dit overzicht het aantal fte en het bedrag. Tevens zijn de vergelijkende gegevens over 2020 opgenomen.

Tabel 150 

Cluster (bedragen X € 1.000)

Formatie 2020
(aantal fte)

Formatie 2021
(aantal fte)

Salarissen
2020

Salarissen
2021

Griffie

7,50

8,38

705

828

Staf, Bestuur en Directie, Corporate Control

52,21

53,13

4.838

5.240

Projecten

42,10

41,30

3.904

4.136

Grond- en vastgoedzaken

40,17

41,16

3.645

3.924

Ruimte, economie en duurzaamheid

61,05

61,00

5.414

5.736

Ingenieursbureau

36,14

36,14

2.896

3.067

Samenleving, Sport en Cultuur

40,97

40,69

3.413

3.607

Sociale Dienstverlening

72,03

69,37

4.733

4.810

Maatschappelijke Ondersteuning & Zorg

82,26

82,85

6.730

7.209

Beheer en Onderhoud

80,27

82,05

5.910

6.381

Veiligheid

121,32

120,82

8.031

8.898

Gebieds & Relatiemanagement

28,00

27,98

2.435

2.584

Klant Contact Centrum

64,03

67,24

3.986

4.365

Communicatie

19,59

19,70

1.760

1.874

Human Resource Management

29,68

30,96

2.678

2.974

Inkoop & Juridische Zaken

35,78

37,28

3.055

3.366

Financiën & Administratie

55,88

55,88

4.573

4.855

Info+

61,31

60,24

4.985

5.440

Facility Management

66,25

66,25

4.154

4.419

Totaal formatie en salarissen

996,54

1.002,42

77.845

83.713

De salaristoename in 2021 ten opzichte van de basisbegroting 2020 betreft met name de toename als gevolg van de CAO-verhoging. Daarnaast is de formatie met 5,9 fte toegenomen.