Verloop stelposten

In onderstaand overzicht is het verloop weergegeven van de nog in te vullen stelposten. Als startpunt is de stand van de Voorjaarsrapportage 2020 genomen.

Tabel 165 

(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

2024

Indexaties

Belastingen, leges en huren

Stand VJR 2020

0

-1.285

-1.285

-1.285

-1.285

. Mutatie PB 2021-2024

1.366

1.365

1.363

1.372

Eindstand index. belastingen, leges en huren

0

81

80

77

87

Gemeenschappelijke regelingen

Stand VJR 2020

0

850

850

850

850

. Mutatie PB 2021-2024

0

11

11

11

11

Eindstand index. Gemeenschappelijke regeling

0

861

861

861

861

Indexatie loonkosten

Stand VJR 2020

0

8.183

8.183

8.183

8.183

. Mutatie PB 2021-2024

0

-5.607

-5.607

-5.607

-5.607

Eindstand indexatie loonkosten

0

2.576

2.576

2.576

2.576

Indexatie materiele budgetten

Stand VJR 2020

0

1.166

1.166

1.166

1.166

. Mutatie PB 2021-2024

0

0

0

0

0

Eindstand indexatie budgetten

0

1.166

1.166

1.166

1.166

Indexatie sociale uitkering in natura

Stand VJR 2020

0

1.035

1.035

1.035

1.035

. Mutatie PB 2021-2024

0

0

0

0

0

Eindstand indexatie Sociale uitkering in natura

0

1.035

1.035

1.035

1.035

Indexatie subsidies

Stand VJR 2020

0

51

52

52

55

. Mutatie PB 2021-2024

0

-5

-3

-3

-3

Eindstand indexatie subsidies

0

46

49

50

52

Stand indexaties PB 2021-2024

0

5.766

5.767

5.765

5.777

Ombuigingen

Stand VJR 2020

-90

-90

-240

-240

-290

. Mutatie PB 2021-2024

0

0

0

0

0

Stand ombuigingen PB 2021-2024

-90

-90

-240

-240

-290

Kapitaallasten

Stand VJR 2020

18

-178

1.827

3.421

2.847

. Mutatie PB 2021-2024

0

-1.465

-930

-1.591

-1.559

Stand PB 2021-2024

18

-1.642

898

1.830

1.289

Gemeentefonds

Stand VJR 2020

0

0

-2.200

-2.200

-2.200

. Mutatie PB 2021-2024

0

0

0

0

0

Stand PB 2021-2024

0

0

-2.200

-2.200

-2.200

Stelposten totaal

Stand VJR 2020

-72

9.733

9.389

10.982

10.362

. Mutatie PB 2021-2024

0

-5.699

-5.164

-5.827

-5.787

Stand PB 2021-2024

-72

4.034

4.224

5.155

4.574