Overzicht van baten en lasten

Tabel 6 

Programma/Mutatie reserves

Baten en lasten

JR2020

2021

2022

2023

2024

2025

Bestuur, samenleving en publiekscontact

Baten

2.575

2.419

2.543

1.719

2.815

2.817

Lasten

15.498

14.891

14.557

13.935

14.661

14.651

Saldo

-12.923

-12.472

-12.015

-12.217

-11.846

-11.834

Veiligheid

Baten

3.244

4.878

1.114

1.114

1.114

1.114

Lasten

23.135

22.542

19.374

18.983

19.009

19.008

Saldo

-19.890

-17.664

-18.260

-17.869

-17.895

-17.894

Zorg en werk

Baten

62.674

37.925

32.517

32.517

32.517

32.517

Lasten

147.615

131.610

126.084

126.101

126.022

125.966

Saldo

-84.941

-93.685

-93.567

-93.584

-93.505

-93.449

Maatschappelijke ontwikkeling

Baten

19.098

17.670

19.768

19.768

19.768

19.880

Lasten

101.911

104.180

100.351

97.890

96.831

93.745

Saldo

-82.813

-86.510

-80.583

-78.122

-77.063

-73.865

Mobiliteit

Baten

173

1.685

164

164

164

164

Lasten

8.487

10.273

7.147

7.573

8.124

8.664

Saldo

-8.314

-8.588

-6.983

-7.409

-7.960

-8.500

Ruimtelijke ontwikkelingen

Baten

102.153

70.353

91.722

82.925

86.907

79.473

Lasten

98.338

68.930

89.256

81.094

85.492

76.393

Saldo

3.815

1.423

2.467

1.831

1.415

3.081

Wonen

Baten

373

672

323

323

323

323

Lasten

2.628

2.612

1.970

1.931

1.929

1.926

Saldo

-2.255

-1.941

-1.647

-1.608

-1.606

-1.603

Kwaliteit fysieke omgeving

Baten

31.310

33.691

33.947

33.673

33.912

33.754

Lasten

68.567

70.172

69.651

70.096

71.178

71.818

Saldo

-37.257

-36.481

-35.704

-36.423

-37.266

-38.064

Economische zaken

Baten

3.943

3.261

3.279

4.329

4.629

4.979

Lasten

8.161

7.515

7.217

7.178

7.123

7.112

Saldo

-4.218

-4.253

-3.938

-2.849

-2.494

-2.134

Overzicht algemene dekkingsmiddelen *

Baten

304.877

305.078

319.603

305.629

306.520

309.682

Lasten

8.000

8.862

13.157

7.279

7.318

10.961

Saldo

296.877

296.216

306.446

298.350

299.201

298.721

Overzicht overhead

Baten

289

71

71

71

71

71

Lasten

51.394

62.954

56.992

56.647

58.012

56.177

Saldo

-51.105

-62.882

-56.921

-56.576

-57.941

-56.106

1 Totaal van baten excl. reservemutaties

530.708

477.703

505.050

482.231

488.739

484.773

2 Totaal van lasten excl. reservemutaties

533.734

504.541

505.754

488.707

495.698

486.420

3 Saldo van baten en lasten (1-2)

-3.026

-26.837

-704

-6.476

-6.959

-1.647

* Waarvan

- Onvoorzien

Lasten

-

35

35

35

35

35

- Vennootschapsbelasting

Lasten

3.690

1.457

1.158

1.185

1.185

1.185

Tabel 7 

Programma/Mutatie reserves

Baten en lasten

JR2020

2021

2022

2023

2024

2025

Maatschappelijke ontwikkeling

Onttrekking

1.590

4.182

3.339

2.596

2.923

2.700

Storting

566

160

770

160

160

160

Saldo

1.025

4.022

2.569

2.436

2.763

2.540

Mobiliteit

Onttrekking

1.149

1.473

855

1.012

1.045

1.312

Storting

3.296

1.253

2.207

1.721

3.154

3.460

Saldo

-2.147

221

-1.352

-709

-2.109

-2.148

Ruimtelijke ontwikkelingen

Onttrekking

22.860

12.246

15.046

16.008

16.252

8.507

Storting

24.172

13.814

14.228

14.260

14.312

7.481

Saldo

-1.313

-1.568

818

1.748

1.940

1.027

Wonen

Onttrekking

311

246

169

139

128

128

Storting

58

48

48

48

48

48

Saldo

254

198

121

91

80

80

Kwaliteit fysieke omgeving

Onttrekking

770

381

228

419

444

444

Saldo

770

381

228

419

444

444

Economische zaken

Onttrekking

-

1.520

100

100

127

127

Storting

253

1.020

-

-

-

-

Saldo

-253

500

100

100

127

127

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Onttrekking

13.161

16.058

1.125

238

1.515

131

Storting

11.571

6.643

1.644

605

-

-

Saldo

1.590

9.415

-519

-366

1.515

131

4 Totaal van baten reservemutaties

39.841

36.105

20.861

20.511

22.434

13.349

5 Totaal van lasten reservemutaties

39.916

22.937

18.896

16.793

17.674

11.148

6 Resultaat reservemutaties (4-5)

-74

13.168

1.965

3.718

4.761

2.201

7 Totaal van baten incl. reservemutaties (1+4)

570.549

513.808

525.911

502.742

511.173

498.122

8 Totaal van lasten incl. reservemutaties (2+5)

573.650

527.478

524.650

505.500

513.372

497.568

9 Resultaat (7-8)

-3.100

-13.669

1.261

-2.758

-2.198

554