Corona heeft ons leven de afgelopen jaren behoorlijk op de kop gezet. 2020 en 20121 waren jaren waarin we snakten naar versoepelingen die telkens maar niet kwamen. De pandemie bleek onvoorspelbaar te zijn en kwam in golven over ons heen. Pas nu kunnen we zeggen dat het virus enigszins onder controle is. We kunnen weer voorzichtig vooruitkijken. Ook zien we dat de economie gelukkig opveert.

Ook financieel kruipen we weer uit het dal. Bij de Voorjaarsrapportage 2021 en de ombuigingen hadden we de verwachting dat het begrotingsjaar 2022 een tekort van € 7,3 miljoen zou opleveren. Door extra geld vanuit het Rijk sluit 2022 nu met een relatief klein positief saldo van € 1,3 miljoen.

Door afspraken tussen het Rijk en de gemeenten is er ook in de komende jaren wat meer financiële ruimte. De jaren 2023 en 2024 zullen echter nog wel een tekort laten zien. Het lijkt erop dat het begrotingsjaar 2025 met een kleine plus van € 0,6 miljoen zal sluiten. Daarin zitten ook de € 13,2 miljoen aan ombuigingen waartoe de gemeenteraad heeft besloten. Ondanks de tekorten in 2023 en 2024 is de financiële weerbaarheid van de gemeente Haarlemmermeer goed. Vergeleken met vergelijkbare steden, springen wij er op positieve manier uit.

In maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Dus is dit de laatste programmabegroting van het huidige college. Met de ombuigingen waartoe de raad besloten heeft, wordt in deze programmabegroting een toekomstbestendig financieel meerjarenbeeld gepresenteerd. Waarmee we voor de nieuwe raad en het nieuwe college een goede uitgangspositie op het gebied van de gemeentefinanciën achterlaten.