Financieel verloop reserves

Tabel 157 

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(bedragen × € 1.000)

Stand

Toev.

Result.

Onttrek.

Stand

Toev.

Onttrek.

Stand

Toev.

Onttrek.

Stand

Toev.

Onttrek.

Stand

Toev.

Onttrek.

Stand

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

Algemene reserve

Algemene dekkingsreserve

205.656

7.030

-3.100

15.859

193.726

1.644

1.125

194.245

605

238

194.611

-

1.515

193.096

-

131

192.965

Algemene reserve grondzaken

1.104

10.142

-

10.492

753

6.491

6.491

753

8.958

8.958

753

9.452

9.452

753

4.493

4.493

753

Totaal Algemene reserve

206.760

17.171

-3.100

26.351

194.479

8.135

7.616

194.998

9.563

9.197

195.364

9.452

10.968

193.849

4.493

4.624

193.718

Bestemmingsreserves

BTW compensatiefonds

198

-

-

198

-0

-

-

-0

-

-

-0

-

-

-0

-

-

-0

Calatravabruggen

1.384

-

-

249

1.135

-

96

1.039

-

287

752

-

312

440

-

312

128

Haarlemmermeerse Bos

830

-

-

530

300

-

280

20

-

-

20

-

-

20

-

-

20

Herstructurering bedrijventerreinen

1.622

-

-

1.020

602

-

-

602

-

-

602

-

-

602

-

-

602

Kernen en buurtschappen HenS

35

-

-

18

18

-

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR)

1.050

-

-

132

918

-

132

787

-

132

655

-

132

524

-

132

392

Monumenten

443

60

-

60

443

60

60

443

60

60

443

60

60

443

60

60

443

Onderwijshuisvesting

920

-

-

-

920

-

-

920

-

-

920

-

-

920

-

-

920

Parkeervoorzieningen Nieuwe Kom te Nieuw-Vennep

1.044

-

-

-

1.044

-

-

1.044

-

-

1.044

-

-

1.044

-

-

1.044

Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH)

23.357

2.766

-

800

25.322

7.737

7.585

25.474

5.302

7.024

23.753

2.860

6.591

20.021

988

3.806

17.203

Schaalsprong

3.606

-

-

953

2.653

-

970

1.683

-

-

1.683

2.000

-

3.683

2.000

-

5.683

Stichting Mainport en Groen (SMG)

7.477

-

-

2.272

5.205

-

1.585

3.620

-

973

2.647

-

1.300

1.347

-

1.077

270

Verbeteren stadscentrum Hoofddorp

538

-

-

-

538

-

-

538

-

-

538

-

-

538

-

-

538

Versterking van de (lucht)vrachtketen

11.413

-

-

500

10.913

-

100

10.813

-

100

10.713

-

100

10.613

-

100

10.513

Wonen

1.912

48

-

246

1.714

48

169

1.593

48

139

1.502

48

128

1.421

48

128

1.341

Totaal Bestemmingsreserves

55.829

2.873

-

6.978

51.724

7.845

10.993

48.576

5.410

8.714

45.272

4.968

8.623

41.617

3.096

5.614

39.098

Dekking afschrijvingslasten

Dekking afschrijvingslasten

56.380

2.893

-

2.776

56.497

2.917

2.252

57.162

1.821

2.601

56.382

3.254

2.844

56.792

3.560

3.111

57.241

Totaal Dekking afschrijvingslasten

56.380

2.893

-

2.776

56.497

2.917

2.252

57.162

1.821

2.601

56.382

3.254

2.844

56.792

3.560

3.111

57.241

Totaal reserves

318.969

22.937

-3.100

36.105

302.701

18.896

20.861

300.736

16.793

20.511

297.018

17.674

22.434

292.258

11.148

13.349

290.057