Financieel verloop voorzieningen

Tabel 158 

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(bedragen × € 1.000)

Stand

Toev.

Vrijval

Onttrek.

Stand

Toev.

Vrijval

Onttrek.

Stand

Toev.

Vrijval

Onttrek.

Stand

Toev.

Vrijval

Onttrek.

Stand

Toev.

Vrijval

Onttrek.

Stand

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Onderhoud gebouwen

3.675

1.438

631

2.542

1.941

1.438

31

1.399

1.949

1.438

31

1.604

1.752

1.438

31

1.604

1.556

1.438

31

1.604

1.359

Totaal Onderhoudsegalisatievoorzieningen

3.675

1.438

631

2.542

1.941

1.438

31

1.399

1.949

1.438

31

1.604

1.752

1.438

31

1.604

1.556

1.438

31

1.604

1.359

Van derden verkregen middelen

Tariefsegalisatie afvalstoffenheffing

1.453

-

820

-

633

-

633

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

Tariefsegalisatie rioolheffing

7.895

-

494

-

7.400

-

257

-

7.143

-

616

-

6.526

-

856

-

5.671

-

698

-

4.973

Totaal Van derden verkregen middelen

9.348

-

1.314

-

8.033

-

890

-

7.143

-

616

-

6.527

-

856

-

5.671

-

698

-

4.974

Verplichtingen en verliezen

Achterstallig onderhoud verhardingen

5.383

-

-

2.028

3.355

-

-

2.683

672

-

-

373

299

-

-

-

299

-

-

-

299

Pensioenverplichting wethouders

9.548

13

-

136

9.425

13

-

136

9.302

13

-

136

9.179

13

-

136

9.056

13

-

136

8.933

Wachtgeldverplichting voormalig personeel

863

21

-

38

846

21

-

38

829

21

-

38

812

21

-

38

795

21

-

38

779

Wachtgeldverplichting wethouders

346

124

-

153

317

124

-

153

289

124

-

153

260

124

-

153

232

124

-

153

203

Totaal Verplichtingen en verliezen

16.140

159

-

2.355

13.943

159

-

3.010

11.092

159

-

700

10.550

159

-

327

10.382

159

-

327

10.214

Totaal voorzieningen

29.163

1.597

1.945

4.897

23.918

1.597

921

4.410

20.184

1.597

647

2.304

18.830

1.597

887

1.931

17.609

1.597

728

1.931

16.546