Verloop stelposten

In onderstaand overzicht is het verloop weergegeven van de nog in te vullen stelposten. Als startpunt is de stand van de Voorjaarsrapportage 2021 genomen.

Tabel 163 

(bedragen x € 1.000; min = nadeel)

2021

2022

2023

2024

2025

Bedrijfsvoering

VJR 2021

-26

-104

-104

0

0

. Mutatie PB2022-2025

0

0

0

0

-126

Stand PB2022-2025

-26

-104

-104

0

-126

Volumestijging jeugdzorg en Wmo

VJR 2021

0

3.119

4.779

5.996

7.238

. Mutatie PB2022-2025

0

0

0

0

0

Stand PB2022-2025

0

3.119

4.779

5.996

7.238

Areaaluitbreiding openbare ruimte

VJR 2021

0

210

520

940

1.750

. Mutatie PB2022-2025

0

0

0

0

0

Stand PB2022-2025

0

210

520

940

1.750

Omgevingswet

VJR 2021

0

1.442

1.442

0

0

. Mutatie PB2022-2025

0

0

0

0

0

Stand PB2022-2025

0

1.442

1.442

0

0

Indexaties

Belastingen, leges en huren

VJR 2021

0

-1.471

-1.471

-1.471

-1.471

. Mutatie PB2022-2025

0

1.485

1.483

1.491

1.491

Eindstand indexexatie belastingen, leges en huren

0

14

12

20

20

Gemeenschappelijke regelingen

VJR 2021

471

1.031

1.031

1.031

1.031

. Mutatie PB2022-2025

0

-274

0

0

0

Eindstand indexatie Gemeenschappelijke regelingen

471

757

1.031

1.031

1.031

Indexatie loonkosten

VJR 2021

1.655

3.918

3.918

3.918

3.918

. Mutatie PB2022-2025

0

-1.269

-1.269

-1.269

-1.269

Eindstand indexatie loonkosten

1.655

2.650

2.650

2.650

2.650

Indexatie materiele budgetten

VJR 2021

0

980

980

980

980

. Mutatie PB2022-2025

0

-127

-127

-127

-127

Eindstand indexatie budgetten

0

854

854

854

854

Indexatie sociale uitkering in natura

VJR 2021

0

530

530

530

530

. Mutatie PB2022-2025

0

0

0

0

0

Eindstand indexatie Sociale uitkering in natura

0

530

530

530

530

Indexatie subsidies

VJR 2021

0

112

112

112

112

. Mutatie PB2022-2025

0

-2

-2

-2

-2

Eindstand indexatie subsidies

0

110

110

110

110

Stand indexaties PB2022-2025

2.126

4.914

5.186

5.195

5.195

Ombuigingen

VJR 2021

0

-150

-150

-200

-200

. Mutatie PB2022-2025

0

0

0

0

-370

Stand PB2022-2025

0

-150

-150

-200

-570

Kapitaallasten

VJR 2021

83

-99

206

2.534

4.892

. Mutatie PB2022-2025

0

-996

-2.067

-5.250

-5.738

Stand PB2022-2025

83

-1.095

-1.861

-2.717

-847

Gemeentefonds

VJR 2021

1.700

-1.366

-3.410

-3.410

-3.410

. Mutatie PB2022-2025

0

2.066

-3.300

-2.800

-2.200

Stand PB2022-2025

1.700

1.300

-6.710

-6.210

-5.610

Stelposten totaal

VJR 2021

3.883

8.153

8.384

10.960

15.370

. Mutatie PB2022-2025

0

1.484

-5.281

-7.956

-8.340

Stand PB2022-2025

3.883

9.636

3.102

3.004

7.030