Overzicht van baten en lasten

Tabel 6 

Programma/Mutatie reserves

Baten en lasten

JR2021

2022

2023

2024

2025

2026

Bestuur, samenleving en publiekscontact

Baten

3.155

2.540

1.891

3.001

3.003

3.003

Lasten

14.039

15.278

14.620

15.292

15.487

15.487

Saldo

-10.885

-12.739

-12.729

-12.291

-12.484

-12.484

Veiligheid

Baten

6.331

1.733

1.136

1.136

1.136

1.136

Lasten

26.916

20.613

20.271

20.247

20.210

20.070

Saldo

-20.585

-18.880

-19.135

-19.111

-19.075

-18.934

Zorg en werk

Baten

45.993

36.585

35.900

36.020

36.020

36.020

Lasten

137.536

138.085

134.951

134.099

133.865

133.864

Saldo

-91.543

-101.500

-99.051

-98.079

-97.846

-97.845

Maatschappelijke ontwikkeling

Baten

21.467

22.600

19.992

19.992

20.132

20.193

Lasten

98.671

109.113

103.128

102.796

98.711

99.793

Saldo

-77.205

-86.513

-83.135

-82.803

-78.579

-79.600

Mobiliteit

Baten

1.046

964

165

165

165

165

Lasten

8.676

9.079

7.582

8.211

8.665

8.858

Saldo

-7.630

-8.115

-7.417

-8.045

-8.500

-8.692

Ruimtelijke ontwikkelingen

Baten

78.046

97.172

35.059

36.720

29.230

29.046

Lasten

61.311

89.239

25.246

29.375

25.320

21.105

Saldo

16.735

7.934

9.813

7.345

3.910

7.941

Wonen

Baten

349

1.575

261

261

261

261

Lasten

2.057

3.486

2.337

2.074

2.113

2.110

Saldo

-1.708

-1.910

-2.076

-1.813

-1.852

-1.849

Kwaliteit fysieke omgeving

Baten

37.606

33.757

34.794

34.965

34.804

34.794

Lasten

72.890

75.396

76.082

77.369

78.058

78.884

Saldo

-35.284

-41.640

-41.288

-42.404

-43.254

-44.090

Economische zaken

Baten

5.276

3.493

15.103

4.052

4.052

4.052

Lasten

8.846

7.902

15.530

8.289

8.215

8.203

Saldo

-3.569

-4.409

-427

-4.237

-4.163

-4.151

Overzicht algemene dekkingsmiddelen *

Baten

320.922

332.481

355.404

364.592

372.187

350.945

Lasten

6.650

4.980

22.480

29.110

32.833

35.940

Saldo

314.273

327.501

332.924

335.482

339.354

315.005

Overzicht overhead

Baten

335

71

71

71

71

71

Lasten

58.900

63.056

63.983

62.261

63.878

62.559

Saldo

-58.565

-62.985

-63.911

-62.190

-63.807

-62.488

1 Totaal van baten excl. reservemutaties

520.526

532.971

499.776

500.975

501.060

479.685

2 Totaal van lasten excl. reservemutaties

496.491

536.227

486.209

489.120

487.355

486.872

3 Saldo van baten en lasten (1-2)

24.035

-3.256

13.567

11.855

13.705

-7.187

* Waarvan

- Onvoorzien

Lasten

-

35

35

35

35

35

- Vennootschapsbelasting

Lasten

1.854

1.158

1.000

1.000

1.000

1.000

Tabel 7 

Programma/Mutatie reserves

Baten en lasten

JR2021

2022

2023

2024

2025

2026

Maatschappelijke ontwikkeling

Onttrekking

1.702

4.160

3.135

3.019

2.700

2.673

Storting

554

770

160

160

160

160

Saldo

1.149

3.390

2.975

2.859

2.540

2.513

Mobiliteit

Onttrekking

943

735

1.094

1.211

1.593

1.593

Storting

1.817

2.207

4.369

2.222

3.076

2.933

Saldo

-874

-1.471

-3.275

-1.011

-1.483

-1.340

Ruimtelijke ontwikkelingen

Onttrekking

7.258

8.433

6.662

12.251

9.237

8.487

Storting

22.772

16.490

19.305

18.937

10.759

12.239

Saldo

-15.513

-8.058

-12.643

-6.686

-1.522

-3.752

Wonen

Onttrekking

166

169

169

128

128

128

Storting

48

48

48

48

48

48

Saldo

118

121

121

80

80

80

Kwaliteit fysieke omgeving

Onttrekking

270

338

419

444

444

259

Saldo

270

338

419

444

444

259

Economische zaken

Onttrekking

1.496

727

100

127

127

127

Storting

1.256

-

-

-

-

-

Saldo

241

727

100

127

127

127

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Onttrekking

8.867

15.305

498

1.515

1.405

1.449

Storting

11.552

3.595

605

1.231

-

-

Saldo

-2.685

11.710

-107

284

1.405

1.449

4 Totaal van baten reservemutaties

20.704

29.866

12.076

18.695

15.633

14.716

5 Totaal van lasten reservemutaties

37.998

23.109

24.486

22.597

14.043

15.380

6 Resultaat reservemutaties (4-5)

-17.294

6.756

-12.410

-3.903

1.590

-664

7 Totaal van baten incl. reservemutaties (1+4)

541.229

562.837

511.853

519.669

516.693

494.401

8 Totaal van lasten incl. reservemutaties (2+5)

534.489

559.336

510.695

511.717

501.398

502.252

9 Resultaat (7-8)

6.740

3.501

1.157

7.952

15.295

-7.851