Dit is de eerste programmabegroting van dit college. De jaren 2023-2025 zullen positief sluiten. In 2026 zien we een tekort. Dit is het directe gevolg van het voornemen van het Kabinet om te gaan werken met een nieuwe bekostigingssystematiek voor gemeenten en provincies. De begroting is € 511 miljoen groot en sluit in 2023 met een klein positief saldo.

Het nieuwe team, voor de zomer aangetreden, is inmiddels volop aan het werk om Haarlemmermeer toekomstbestendig te laten groeien. De uitdagingen zijn groot. We leven in een tijd dat de ene crisis de ander lijkt op te volgen. Het klimaat, de bouw van huizen en het personeelstekort zijn maar een paar van die vraagstukken die impact hebben op ons allemaal, dus ook op het beleid van de gemeente.

Desalniettemin is dit college ambitieus. Het bouwen van woningen blijft onverminderd belangrijk, want de woningnood is hoog. Met name Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Lisserbroek krijgen er veel woningen bij. In het stadscentrum en het stationsgebied van Hoofddorp staan plannen ingetekend die de komende jaren gestalte krijgen. Dit college wil tussen de 20.000 en de 40.000 woningen bijbouwen de komende jaren. Daarvan moeten er in ieder geval 3.000 deze periode gerealiseerd zijn.

Zonder goede ontsluitingswegen en een fatsoenlijk openbaar vervoernetwerk kunnen we geen huizen bijbouwen. Dus wordt er blijvend geïnvesteerd in de bereikbaarheid. Een van de grootste ambities daarbij is het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp.

Haarlemmermeer groeit. Maar dat zorgt ook voor nieuwe uitdagingen. Het toenemende stroomtekort en de gevolgen van de klimaatverandering moeten we het hoofd bieden. We moeten hierin extra stappen zetten en de samenwerking in de regio, maar ook met onze inwoners, ondernemers en organisaties zoeken.

Een sterke economie zorgt voor banen en welvaart. Toch zal niet iedereen mee kunnen komen. Aan het stevige sociale fundament van de gemeente wordt blijvend gewerkt door bijvoorbeeld de kansengelijkheid in het basis-en voortgezet onderwijs te versterken, en daarmee op de arbeidsmarkt. Er wordt ook voor gezorgd dat inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt ondersteuning krijgen. Niemand mag tussen wal en schip raken waar het op zorg en inkomen aankomt.

De toekomst is niet te voorspellen. Haarlemmermeer zal groeien. En daar hebben we iedereen voor nodig. Want deze mooie gemeente maken we samen.