Samenstelling van de gemeenteraad en het college van B&W

Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. De raad is de lokale volksvertegenwoordiging, bepaalt de beleidskaders en controleert de uitvoering van het beleid door het college van burgemeester en wethouders.

De raad heeft 39 zetels. Deze zetels zijn als volgt verdeeld:

Tabel 8 

Partij

2022

2018

2014

2010

VVD

8

7

7

10

HAP

6

7

6

4

GroenLinks

5

4

3

4

D66

4

3

6

5

CDA

3

5

5

5

Forza!

3

5

4

3

PvdA

3

3

4

4

SRH (Sociaal Rechts Haarlemmermeer)

2

1

1

1

ChristenUnie-SGP

1

2

1

1

Forum voor Democratie (FvD)

1

-

-

-

EEN Haarlemmermeer

1

1

1

-

Belang van Nederland (BVNL)

1

-

-

-

GEZOND Haarlemmermeer

1

1

-

-

Overigen

-

-

1

2

De contactgegevens van fracties en de raadsleden staan op de website van de gemeenteraad, onder raadsleden.

Samenstelling college van burgemeester en wethouders

De burgemeester is benoemd door de koning op voordracht van de raad. De wethouders zijn gekozen door de gemeenteraad. Ieder collegelid heeft zijn of haar eigen takenpakket (portefeuille). Samen zijn zij verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de raadsbesluiten.

Het college van B&W bereidt de plannen voor waarover de gemeenteraad een beslissing moet nemen. Het college neemt ook zelf besluiten. Daarnaast voert het college de besluiten van de gemeenteraad uit. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het bestuur van de gemeente.

De portefeuilles worden in Tabel 9 weergegeven.

Tabel 9 

Burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven

Wethouder Jurgen Nobel

Wethouder Mariëtte Sedee-Schuitemaker

Wethouder Marjolein Steffens-van de Water

1e loco-burgemeester

2e loco-burgemeester

3e locoburgemeester

 • Algemene en bestuurlijke zaken

 • Openbare orde & Veiligheid

 • Brandweer

 • Burgerzaken

 • Internationale betrekkingen

 • Communicatie & Onderzoek

 • Integriteitsbeleid

 • Kernencontacten (samen met wethouder Steffens-van de Water)

 • Financiën, inclusief deelnemingen & grondzaken

 • Luchthavenzaken

 • Woningbouw

 • Ruimtelijke ontwikkeling

Projecten:

 • Stadshart Hoofddorp (exclusief gemeentehuis)

 • Sport & Volksgezondheid

 • Agrarische zaken

 • Vastgoed

 • Afval, Milieu & Water

 • Grootschalig groen & Recreatie

 • Subsidies

Projecten:

 • PARK21

 • Fysieke leefomgeving

 • Jeugd & Onderwijs

 • Woonbeleid

 • Dienstverlening

 • Doelgroepenbeleid & Emancipatie

 • Gebiedsgericht werken

 • Participatie

 • Kernencontacten (samen met burgemeester Schuurmans-Wijdeven

Projecten:

 • Nieuwe Kom Nieuw-Vennep

Wethouder Marja Ruigrok

Wethouder Charif El Idrissi

Wethouder Charlotte van der Meij

Michiel Ruis

4e loco-burgemeester

5e loco-burgemeester

6e loco-burgemeester

Gemeentesecretaris

 • Verkeer & Vervoer

 • Economische Zaken

 • Cultuur

 • Werk & Inkomen

 • Arbeidsmarktbeleid

 • Inburgering & Asielzaken

 • Inkoop- & aanbestedingsbeleid

 • Bedrijfsvoering

 • Personeel

 • Digitalisering

 • Zorg & Welzijn

 • Klimaat & Energie

 • Juridische Zaken

 • Vergunningen

 • Handhaving (inclusief oneigenlijk grondgebruik)

Projecten:

 • Gemeentehuis

 • Algemeen directeur van de organisatie