Financieel verloop reserves

Tabel 167 

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(bedragen × € 1.000)

Stand

Toev.

Result.

Onttrek.

Stand

Toev.

Onttrek.

Stand

Toev.

Onttrek.

Stand

Toev.

Onttrek.

Stand

Toev.

Onttrek.

Stand

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

Algemene reserve

Algemene dekkingsreserve

205.439

3.595

-3.100

14.853

191.080

605

498

191.187

1.231

1.515

190.903

-

1.405

189.498

-

1.449

188.049

Algemene reserve grondzaken

5.881

6.491

-

7.824

4.549

8.145

2.207

10.486

12.519

2.157

20.848

8.379

2.157

27.070

8.957

2.157

33.869

Totaal Algemene reserve

211.320

10.086

-3.100

22.677

195.629

8.750

2.705

201.673

13.750

3.673

211.751

8.379

3.562

216.568

8.957

3.606

221.919

Bestemmingsreserves

Calatravabruggen

1.245

-

-

206

1.039

-

287

752

-

312

440

-

312

128

-

128

-0

Haarlemmermeerse Bos

715

-

-

650

65

-

-

65

-

-

65

-

-

65

-

-

65

Herstructurering bedrijventerreinen

838

-

-

-

838

-

-

838

-

-

838

-

-

838

-

-

838

Kernen en buurtschappen HenS

35

-

-

18

18

-

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR)

919

-

-

132

787

-

132

656

-

132

524

-

132

393

-

132

261

Maatschappelijke voorzieningen

284

-

-

-

284

-

-

284

-

-

284

-

-

284

-

-

284

Monumenten

551

60

-

160

451

60

60

451

60

60

451

60

60

451

60

60

451

Onderwijshuisvesting

920

-

-

-

920

-

-

920

-

-

920

-

-

920

-

-

920

Parkeervoorzieningen Nieuwe Kom te Nieuw-Vennep

1.044

-

-

-

1.044

-

-

1.044

-

-

1.044

-

-

1.044

-

-

1.044

Pionier-BOLS

-

882

-

-

882

3.939

-

4.820

-

-

4.820

-

-

4.820

-

-

4.820

Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH)

33.151

8.418

-

-

41.569

6.672

3.879

44.362

6.417

9.844

40.936

2.380

6.830

36.486

2.132

6.063

32.556

Schaalsprong

4.028

-

-

1.060

2.968

-

550

2.418

-

-

2.418

-

-

2.418

-

-

2.418

Stichting Mainport en Groen (SMG)

7.253

-

-

1.983

5.271

-

1.660

3.611

-

1.416

2.196

-

1.077

1.119

-

1.050

69

Verbeteren stadscentrum Hoofddorp

538

-

-

-

538

-

-

538

-

-

538

-

-

538

-

-

538

Versterking van de (lucht)vrachtketen

10.937

-

-

727

10.210

-

100

10.110

-

100

10.010

-

100

9.910

-

100

9.810

Wonen

1.793

48

-

169

1.672

48

169

1.551

48

128

1.471

48

128

1.391

48

128

1.311

Totaal Bestemmingsreserves

64.250

9.407

-

5.103

68.554

10.718

6.853

72.419

6.525

11.991

66.953

2.488

8.638

60.803

2.240

7.660

55.383

Dekking afschrijvingslasten

Dekking afschrijvingslasten

57.592

3.617

-

2.085

59.123

5.019

2.518

61.624

2.322

3.031

60.915

3.176

3.433

60.658

4.183

3.451

61.390

Totaal Dekking afschrijvingslasten

57.592

3.617

-

2.085

59.123

5.019

2.518

61.624

2.322

3.031

60.915

3.176

3.433

60.658

4.183

3.451

61.390

Totaal reserves

333.163

23.109

-3.100

29.866

323.306

24.486

12.076

335.716

22.597

18.695

339.619

14.043

15.633

338.029

15.380

14.716

338.693