Financieel verloop voorzieningen

Tabel 168 

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(bedragen × € 1.000)

Stand

Toev.

Vrijval

Onttrek.

Stand

Toev.

Vrijval

Onttrek.

Stand

Toev.

Vrijval

Onttrek.

Stand

Toev.

Vrijval

Onttrek.

Stand

Toev.

Vrijval

Onttrek.

Stand

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Onderhoud gebouwen

3.417

1.272

31

3.338

1.321

2.112

31

1.868

1.534

2.112

31

1.706

1.909

2.112

31

2.277

1.713

2.112

31

2.579

1.215

Totaal Onderhoudsegalisatievoorzieningen

3.417

1.272

31

3.338

1.321

2.112

31

1.868

1.534

2.112

31

1.706

1.909

2.112

31

2.277

1.713

2.112

31

2.579

1.215

Van derden verkregen middelen

Tariefsegalisatie afvalstoffenheffing

317

-

317

-

0

93

-

-

93

93

-

-

187

93

-

-

280

93

-

-

373

Tariefsegalisatie rioolheffing

7.342

-126

257

-

6.959

9

-

-

6.968

-

171

-

6.797

-

11

-

6.786

25

-

-

6.811

Totaal Van derden verkregen middelen

7.659

-126

574

-

6.959

103

-

-

7.062

93

171

-

6.983

93

11

-

7.066

118

-

-

7.184

Verplichtingen en verliezen

Achterstallig onderhoud verhardingen

3.291

-

-

2.683

608

-

-

373

235

-

-

-

235

-

-

-

235

-

-

-

235

Pensioenverplichting wethouders

9.065

13

-

136

8.942

13

-

136

8.819

13

-

136

8.696

13

-

136

8.573

13

-

136

8.450

Wachtgeldverplichting voormalig personeel

1.019

21

-

38

1.002

21

-

38

985

21

-

38

969

21

-

38

952

21

-

38

935

Wachtgeldverplichting wethouders

106

124

-

153

77

124

-

153

48

124

-

153

20

124

-

124

20

124

-

124

20

Totaal Verplichtingen en verliezen

13.481

159

-

3.010

10.629

159

-

700

10.088

159

-

327

9.920

159

-

298

9.780

159

-

298

9.640

Totaal voorzieningen

24.558

1.305

605

6.348

18.909

2.373

31

2.568

18.684

2.364

202

2.033

18.812

2.364

41

2.575

18.559

2.389

31

2.878

18.039