Verloop stelposten

In onderstaand overzicht is het verloop weergegeven van de nog in te vullen stelposten. Als startpunt is de stand van de Voorjaarsrapportage 2022 genomen.

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2022

2023

2024

2025

2026

Areaaluitbr.openbare ruimte

Beginsaldo VJR 2022

0

145

556

1.126

1.906

Stand PB 2023-2026

0

145

556

1.126

1.906

Bedrijfsvoering

Beginsaldo VJR 2022

-104

-104

0

-126

-126

Stand PB 2023-2026

-104

-104

0

-126

-126

Gemeentefonds

Beginsaldo VJR 2022

700

700

700

700

700

Stand PB 2023-2026

700

700

700

700

700

Index.gemeensch. regelingen

Beginsaldo VJR 2022

0

709

709

709

709

Mutaties PB 2023

0

2.187

2.187

2.187

2.187

Stand PB 2023-2026

0

2.896

2.896

2.896

2.896

Index.heffingen en huren

Beginsaldo VJR 2022

14

-2.036

-2.028

-2.028

-2.028

Mutaties PB 2023

0

2.050

2.064

2.064

2.064

Stand PB 2023-2026

14

14

36

36

36

Index.loonkosten

Beginsaldo VJR 2022

0

6.803

6.803

6.803

6.803

Mutaties PB 2023

0

-2.641

-2.641

-2.641

-2.641

Stand PB 2023-2026

0

4.162

4.162

4.162

4.162

Index.materiële kosten

Beginsaldo VJR 2022

273

2.048

2.048

2.048

2.048

Mutaties PB 2023

0

4.250

4.250

4.250

4.250

Stand PB 2023-2026

273

6.298

6.298

6.298

6.298

Index.soc.uitk.in natura

Beginsaldo VJR 2022

0

2.143

2.143

2.143

2.143

Stand PB 2023-2026

0

2.143

2.143

2.143

2.143

Index.subsidies

Beginsaldo VJR 2022

110

214

245

327

327

Stand PB 2023-2026

110

214

245

327

327

Kapitaallasten algemeen

Beginsaldo VJR 2022

23

385

1.344

1.371

2.813

Mutaties PB 2023

0

-87

-724

-180

-537

Stand PB 2023-2026

23

298

620

1.191

2.277

Ombuigingen

Beginsaldo VJR 2022

-150

-150

-200

-570

-570

Mutaties PB 2023

0

0

2.000

2.000

2.000

Stand PB 2023-2026

-150

-150

1.800

1.430

1.430

Realisatiegraad investeringen

Beginsaldo VJR 2022

-470

-1.593

-2.414

-2.435

-2.238

Mutaties PB 2023

0

-676

-530

7

-839

Stand PB 2023-2026

-470

-2.269

-2.944

-2.427

-3.077

Schaalsprong wonen (kap.last)

Beginsaldo VJR 2022

0

0

2.000

2.000

2.000

Stand PB 2023-2026

0

0

2.000

2.000

2.000

Volumestijging jeugdzorg & WMO

Beginsaldo VJR 2022

18

2.788

4.078

5.403

6.746

Stand PB 2023-2026

18

2.788

4.078

5.403

6.746

Totaal

414

17.134

22.590

25.158

27.716