Geachte leden van de raad,

Op de volgende pagina’s kunt u de programmabegroting van 2024-2027 lezen. De eerste twee jaar zijn sluitend begroot, de baten dekken de lasten. Dat geldt niet voor de twee jaar daarna. Door de voorgestelde wijzigingen in de financieringsmethodiek van het rijk, zijn de begrotingen van 2026 en 2027 niet sluitend.

De komende jaren worden daarnaast gekenmerkt door grote onzekerheden. Door de val van het kabinet worden besluiten uitgesteld of gaan helemaal van tafel en we weten niet wat een nieuw kabinet gaat doen. Verder zijn de financiële markten en de economie instabiel met onzekerheden over rente en inflatie als gevolg.

Het goede nieuws is dat door stevig financieel beleid van de afgelopen jaren de gemeente Haarlemmermeer een buffer heeft. Desalniettemin zal er de komende periode gekeken moeten worden of we ons geld op een andere manier en met andere prioriteiten uit moeten geven. Samen met de ambtelijke organisatie gaat het college op uw verzoek daar mee aan de slag.

In het voorjaar van 2024 wordt u vervolgens meegenomen met welke maatregelen het college de baten en lasten meerjarig in balans wil brengen. Bij de Voorjaarsrapportage 2024 zal de raad daarover een definitief besluit nemen.

Jurgen Nobel, wethouder Financiën