Hier heeft u inzage in de Programmabegroting 2020-2023 van de gemeente. De programmabegroting bestaat uit:

  • Inleiding
  • Financiële hoofdlijnen
  • Programma’s
  • Paragrafen
  • Financiële begroting

In de programma’s wordt beschreven welke beleidsdoelen de gemeente wil bereiken. Elk programma is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Wat willen wij bereiken
  • Wat gaan wij daarvoor doen
  • Wat mag het kosten

In de paragrafen wordt ingegaan op de beheersmatige aspecten van de gemeente en de lokale heffingen.

In de financiële begroting ten slotte zijn de gehanteerde algemene uitgangspunten en grondslagen van de begroting te vinden en verschillende financiële overzichten.

Tekst, vormgeving en drukwerk
Gemeente Haarlemmermeer
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Telefoon 0900 1852
E-mail info@haarlemmermeer.nl
Internet www.haarlemmermeer.nl

Fotografie
Danny de Casembroot
Jur Engelchor fotografie
Renata Jansen-Fotografie
Margo Oosterveen
Kees van der Veer