Investeringsplan

Hierbij achtereenvolgens:

  • Recapitulatie investeringen per programma (Tabel 155) verdeeld in economisch en maatschappelijk nut.
  • Investeringsplan (Tabel 154). De in het overzicht groen gearceerde bedragen betreffen investeringen die via een separaat raadsvoorstel geautoriseerd worden.
Tabel 154 

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

totale investering

Activa module OHW t/m 2020

2021

2022

2023

2024

2025

na 2025

2022

2023

2024

2025

Economisch nut

120

120

17

17

17

17

Bestuur, samenleving en publiekcontact

120

-

120

-

-

-

-

-

17

17

17

17

Economisch nut

111.925

4.525

21.726

24.892

25.924

18.357

16.500

0

691

1.761

2.423

3.863

Maatschappelijk nut

2.205

0

2.205

0

0

0

0

0

149

170

169

167

Maatschappelijke ontwikkeling

114.130

4.525

23.931

24.892

25.923

18.357

16.500

0

840

1.931

2.592

4.030

Economisch nut

4.179

4.519

-477

767

188

725

-1.544

0

159

204

204

215

Maatschappelijk nut

15.347

55

1.809

8.113

4.920

450

0

0

319

899

1.503

2.056

Mobiliteit

19.525

4.574

1.332

8.880

5.108

1.175

-1.544

0

478

1.103

1.707

2.271

Maatschappelijk nut

1.892

418

1.474

0

0

0

0

0

133

131

129

126

Ruimtelijke ontwikkelingen

1.892

418

1.474

0

0

0

0

0

133

131

129

126

Economisch nut

214

0

214

0

0

0

0

0

15

15

15

15

Wonen

214

-

214

0

0

0

0

0

15

15

15

15

Economisch nut

17.641

481

6.072

3.656

7.432

0

0

0

202

346

630

625

Maatschappelijk nut

78.854

6.566

14.063

18.989

13.337

15.863

10.036

0

1.032

2.930

4.098

5.152

Kwaliteit fysieke omgeving

96.495

7.047

20.135

22.645

20.769

15.863

10.036

0

1.234

3.276

4.728

5.777

Maatschappelijk nut

76.489

1.529

11.683

7.792

19.082

22.992

13.411

0

2.487

3.152

4.016

5.164

Overzicht overhead

76.489

1.529

11.683

7.792

19.082

22.992

13.411

0

2.487

3.152

4.016

5.164

Totaal Investeringsplan

308.864

18.093

58.889

64.209

70.882

58.387

38.404

0

5.204

9.625

13.204

17.400

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

totale investering

Activa module OHW t/m 2020

2021

2022

2023

2024

2025

na 2025

2022

2023

2024

2025

Cat. 1. Routine- en vervangingsinvesteringen

76.609

1.529

11.803

7.792

19.082

22.992

13.411

0

2.504

3.169

4.033

5.181

Cat. 2 Uitbreidingsinvesteringen

232.255

16.564

47.086

56.417

51.800

35.395

24.993

0

2.700

6.456

9.171

12.219

Totaal Investeringsplan

308.864

18.093

58.889

64.209

70.882

58.387

38.404

0

5.204

9.625

13.204

17.400

Tabel 155 

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2020

2021

2022

2023

2024

2025

na 2025

afschr. termijn

2022

2023

2024

2025

Bestuur, samenleving en publiekcontact

Routine en vervangingsinvesteringen

Paspomaat

M

120

120

8

17

17

17

17

Totaal 0.2 Burgerzaken

120

120

17

17

17

17

Totaal routine en vervangingsinvesteringen

120

120

17

17

17

17

Totaal Bestuur, samenleving en publiekcontact

120

-

120

-

-

-

-

-

17

17

17

17

Maatschappelijke ontwikkeling

Uitbreidingsinvesteringen

Nieuwe Kom 3 panden aankopen

E

6.360

6.360

127

127

127

127

Dorpshuis Marijke (renovatie) voorbereidingskrediet

E

429

36

393

10

51

50

49

48

Dorpshuis Marijke dekking subsidie SLS

E

-304

-304

10

-36

-35

-35

-34

Dorpshuis Marijke (renovatie) dekking reserve

E

-75

-75

Dorpshart Rijsenhout

E

478

3

75

400

10

2

58

57

56

Dorpshart Rijsenhout

E

72

72

10

0

0

8

8

Dorpshuis Rijsenhout dekking subsidie SLS

E

-300

-300

10

0

0

-36

-35

Dorpshuis Rijsenhout dekking reserve

E

-200

-200

Hart van Zwanenburg dorpshuis € (7.664-570=) 7.094

E

1.155

668

487

40

13

52

52

51

SLS subsidie Hart van Zwanenburg Dorpshuis

E

-2.769

-2.769

40

0

-124

-123

-122

Dekking reserve Dekking afschrijvingslasten

-800

-800

40

Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

4.046

39

7.117

-2.882

-228

0

0

0

157

128

99

99

HP12 Rietveldschool verv. nieuwbouw

E

9.977

1.301

7.341

1.335

40

147

423

418

413

Kameleon ZWB west nieuwbouw

E

4.129

464

652

793

2.221

40

13

29

176

174

Kameleon ZWB west nieuwbouw

E

199

199

40

0

0

0

9

Kameleon ZWB west nieuwbouw kinderopvang

E

1.294

259

273

763

40

5

11

58

57

Kameleon ZWB west nieuwbouw kinderopvang

E

68

68

40

0

0

0

3

Achtbaan ZWB oost nieuwbouw

E

5.267

267

429

1.206

3.365

40

9

33

232

229

Achtbaan ZWB oost nieuwbouw

E

574

574

40

0

0

0

25

NV Linquenda renovatie

E

1.492

196

0

275

1.021

20

0

4

4

9

NV Centrum

E

7.630

1.072

0

1.401

5.157

40

0

212

18

46

Dik Trom nieuwbouw

E

3.950

251

381

3.318

40

0

0

8

173

Dik Trom nieuwbouw

E

200

200

40

0

0

0

0

Jv Stolberg nieuwbouw

E

4.275

197

399

3.470

209

40

8

77

189

186

Nassaupark nieuwbouw

E

5.044

118

0

1.716

3.210

40

128

0

34

224

Nassaupark nieuwbouw

E

287

287

40

0

0

0

0

Nassaupark nieuwbouw voorb

E

316

10

306

40

14

14

14

14

Nassaupark grond

E

484

484

0

0

0

10

10

Zwanebloem renovatie

E

1.825

146

571

1.107

20

3

3

14

127

Zwanebloem renovatie

E

99

99

20

0

0

0

0

Lisserbroek nieuwbouw alle scholen

E

4.028

711

1

3.315

40

0

0

14

14

Lisserbroek nieuwbouw alle scholen voorb

E

0

40

0

0

0

0

Lisserbroek nieuwbouw grond

E

581

581

0

0

0

0

0

PI De Ster

E

4.184

332

1

1

3.850

40

7

7

7

189

PI De Ster

E

226

226

40

0

0

0

0

Praktijkschool De linie nieuwbouw

E

25.162

457

2.089

8.562

12.877

1.176

40

42

213

471

1.123

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2020

2021

2022

2023

2024

2025

na 2025

afschr. termijn

2022

2023

2024

2025

Praktijkschool Hoofdvaart De linie nieuwbouw voorb

E

1.088

754

53

210

50

21

40

1

5

6

34

Praktijkschool De linie grond

E

1.482

1.482

0

0

30

30

30

Gymzaal Hoofdvaart De linie nieuwbouw voorb

E

2.178

2.178

40

0

98

96

95

Sporthal Linconlpark (sportnota 2009)

E

3.104

3.104

40

0

140

139

137

Sporthal Linconlpark nieuwbouw

E

1.078

1.078

40

0

49

48

47

Overige kosten Linconlpark Linie

E

140

140

40

7

7

7

7

Sporthal Linconlpark nieuwbouw grond

E

454

454

HFD GVV Wereldwijs

E

1.062

154

908

40

0

0

0

3

HFD Overbos

E

451

451

40

0

0

0

0

HFD Cruquius

E

604

604

40

0

0

0

0

Herstel beschoeiing Ringvaart

E

400

11

389

20

28

27

27

27

Islamitische basisschool, eerste inrichting en leerpakket

E

75

75

10

10

9

9

9

Plesmanschool (IHP)

E

215

215

40

0

0

0

0

Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting

93.621

3.712

12.728

25.415

23.349

15.354

13.063

0

422

1.391

2.029

3.414

Integraal Kindcentrum Margrietplantsoen

E

6.673

99

0

435

2.803

3.003

334

40

0

9

65

125

Totaal 4.2 Primair onderwijs

6.673

99

0

435

2.803

3.003

334

0

0

9

65

125

Cultuurgebouw gebouwbeheersysteem

E

250

197

53

20

14

14

14

13

Klimaat maatregelen Cultuurgebouw HFD

E

645

255

200

190

20

4

40

39

39

Oude Raadhuis (horeca)

E

102

24

78

20

7

6

6

6

Parkeer terrein Pier K Nieuw-Vennep Alg

E

200

12

188

40

9

9

9

8

Parkeer terrein Pier K Nieuw-Vennep Uitv

E

1.086

1.086

40

49

48

48

47

Totaal 5.3 Cultuurpresentie,-productie en-participatie

2.283

488

1.605

190

140

83

117

116

113

Overname hockeyveld Spaarndam

E

355

355

20

0

25

25

24

Binnensport 2 zaaldelen (sportnota 2009)

E

3.104

3.104

40

0

0

0

0

Totaal 5.2 Sportaccommodaties

3.459

355

0

0

3.104

0

0

25

25

24

Cruquius museum aanvulling

E

1.380

1.380

40

0

63

62

61

Fort bij Aalsmeer

E

827

187

640

20

54

53

52

51

Dekking provincie Noord Holland

E

-364

-364

20

-25

-25

-25

-24

Totaal 5.5 Musea

1.843

187

276

1.380

0

0

0

0

29

91

89

88

Aanleg Bos bij Abbenes

M

610

610

50

0

24

24

24

Aanleg Bos bij Abbenes DAL reserve

M

-610

-610

Geniepark 2e fase

M

70

70

Visie Ringdijk en Ringvaart

M

386

386

20

27

26

26

26

Visie Ringdijk en Ringvaart

M

1.749

1.749

20

122

120

119

117

Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

2.205

0

2.205

0

0

0

0

0

149

170

169

167

Groene As

M

6.920

643

1.300

1.300

1.300

1.300

1.077

1.300

1.300

1.300

1.077

Dekking Rijkswaterstaat

M

-335

-335

0

Dekking reserve Mainport & Groen

M

-6.585

-643

-1.300

-1.300

-965

-1.300

-1.077

-1.300

-1.300

-1.300

-1.077

Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitbreidingsinvesteringen

114.130

4.525

23.931

24.892

25.923

18.357

16.500

0

840

1.931

2.592

4.030

Totaal Maatschappelijke ontwikkeling

114.130

4.525

23.931

24.892

25.923

18.357

16.500

0

840

1.931

2.592

4.030

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2020

2021

2022

2023

2024

2025

na 2025

afschr. termijn

2022

2023

2024

2025

Mobiliteit

Uitbreidingsinvesteringen

Aanleg Parkeerplaatsen t.l.v. IKC

E

213

5

15

193

20

0

15

15

15

Aanleg Parkeerplaatsen t.l.v. ONS

E

406

5

14

387

20

0

28

28

27

Parkeerautomatiseringsapparatuur

E

100

100

5

22

22

21

21

Parkeren ontwkellocatie Binnenweg HFD voorbereiding

E

100

100

40

5

5

5

5

Totaal 2.2 Parkeren

819

10

229

580

0

0

0

0

27

70

69

68

Delta plan/Mobiliteit Fietsverbinding 2020

M

351

351

30

19

19

19

18

Delta plan Mobiliteit Fietsverbinding 2020 dekking reserve

M

-351

-351

Delta plan Mobiliteit 2020 Fietsverb. Knpt A4/A9

M

1.000

1.000

30

53

52

52

51

Delta/Mobl. Snelfietsroute H'dorp-Schiphol-Aalsmeer bij de Hoek + nw bennebroekerweg

M

1.000

1.000

30

53

52

52

51

Delta/Mobl. Snelfietsroute dekking reserve

M

-2.000

-2.000

30

-40

-40

-40

-40

Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit

M

14.666

14.666

Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit

M

9.898

671

227

1.000

8.000

30

13

18

38

528

Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit

M

13

13

30

0

0

0

0

Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit

M

638

638

30

34

33

33

33

Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit

M

624

624

30

0

33

33

33

Dekking RIH reserve

M

-25.751

-14.578

-1.322

-851

-1.000

-8.000

0

0

Dekking KTB reserve

M

-88

-88

Mobiliteit 2020

M

2.714

1.164

1.550

20

23

190

188

185

Mobiliteit 2020 UPMNetwork Sfety Indez

M

675

675

20

48

47

46

45

Mobiliteit 2022 Fietsverbindingen ontwikkellocaties b

M

100

100

20

0

7

7

7

Mobiliteit 2022 HFD Noord AM-locatie Infra (390301)

M

120

120

20

0

8

8

8

Mobiliteit 2022 aanpassen kruispunt Rijnlanderweg / Bennebroekerweg

M

500

500

20

0

35

35

34

Mobiliteit 2022 Rotonde Spoorlaan / Noordelijke randweg

M

50

50

20

0

4

4

4

dekking DAL Mobiliteit UPM 2022

M

-520

-520

Mobiliteit 2020 Herinrichting R Kochlaan+K Onneslaan

M

646

646

20

0

45

44

44

Mobiliteit 2020 S106 fietspad

M

300

300

20

0

21

21

20

Mobiliteit 2020 Fietsverb. Knpt A4/A9

M

1.000

1.000

20

0

70

69

68

Mobl. Snelfietsroute H'dorp-Schiphol-Aalsmeer bij de Hoek + nw bennebroekerweg

M

1.000

1.000

20

0

70

69

68

Mobiliteit 2020 versnelling woningbouw

M

3.455

75

605

2.775

20

2

14

242

239

Mobiliteit 2020 Fietsonderdoorgang N201 bij Cruquiusbrug (reserve schaalsprong)

M

200

200

20

0

0

14

14

Dekking reserve schaalsprong (versn woningbouw)

M

-3.655

-3.655

Mobiliteit 2022

M

2.000

2.000

20

0

140

138

136

Mobiliteit 2022

M

2.400

2.400

20

0

0

168

166

Mobiliteit 2023

M

2.400

2.400

20

0

0

168

166

Fietsverbinding Knooppunt Badhoevedorp

M

3.094

1.780

1.314

30

129

127

125

123

Fietsverbinding Knooppunt Badhoevedorp regel toegevoegd omdat in 2021 project klaar is

M

637

637

30

0

34

33

33

Bijdrage derden

M

-2.731

-1.509

-797

-425

30

-16

-115

-114

-112

Dekking Deltaplan. Fietsverbinding Knooppunt Badhoevedorp

M

-1.000

-308

-692

Kleine investeringen Mobiliteit

M

462

162

300

20

3

32

32

31

Aanpassing infrastructuur Hoofddorp-Noord

M

3.140

92

48

250

1.550

1.200

20

1

6

37

218

Dekking voor onderzoek aanp. infrastructuur (bijdrage uit ant.ovk)

M

-1.640

-140

0

-750

-750

20

-3

-3

-18

-115

Sloterbrug

E

6.400

0

0

6.400

20

0

0

0

0

Sloterbrug krediet Deltaplan

E

3.100

519

263

263

800

1.257

20

10

16

21

37

KW 99-02 Brug Sloten (Deltaplan 30) B&O

E

375

631

-256

20

14

13

13

13

dekking VRA + gem.Amsterdam GH

E

-6.400

-75

-75

-75

-75

-6.100

20

-2

-3

-5

-6

Dekking delta plan RIH

E

-3.100

-3.100

Fanny Blankers Koenlaan

E

225

225

10

28

27

27

26

Fanny Blankers Koenlaan bijdrage vervoersregio Amsterdam

E

-568

-568

10

-68

-67

-66

-65

Snelfietsroute Haarlem-Amsterdam F200 I voorb

E

456

456

20

0

0

0

0

Snelfietsroute Haarlem-Amsterdam F200 I Subsidies

E

-317

-317

20

0

0

0

0

Verbeteren Ruimtelijke Kwaliteit N200 1e Tranche

E

3.328

2.487

841

20

183

180

176

173

Westelijke Ontsluiting Sugar City Terrein

E

322

322

40

14

14

14

14

Westelijke Ontsluiting Sugar City Terrein

E

5.389

3.181

2.208

40

179

176

174

171

Westelijke Ontsluiting Sugar City Terrein Bijdrage

E

-5.841

-3.150

-2.691

40

-200

-197

-194

-191

HOV Westtangent voorber krediet

E

2.423

1.213

1.210

5

509

500

490

480

HOV Westtangent dekking Vervoerregio Real Estate en gem. Amsterdam

E

-2.423

-2.423

5

-533

-524

-514

-504

Nieuwe bushaltes

E

518

9

509

10

62

61

60

59

Nieuwe bushaltes bijdrage derde 95%=4683

E

-527

-527

10

-64

-62

-61

-60

Totaal 2.1 Verkeer en vervoer

18.706

4.564

1.103

8.300

5.108

1.175

-1.544

0

451

1.033

1.638

2.203

Totaal uitbreidingsinvesteringen

19.525

4.574

1.332

8.880

5.108

1.175

-1.544

0

478

1.103

1.707

2.271

Totaal Mobiliteit

19.525

4.574

1.332

8.880

5.108

1.175

-1.544

0

478

1.103

1.707

2.271

Ruimtelijke ontwikkelingen

Uitbreidingsinvesteringen

Bestemmingsplan Badhoevedorp Zuid

M

1.500

243

1.257

20

100

99

97

96

Energietransitie

M

165

165

10

20

20

20

19

Totaal 7.4 Milieubeheer

1.665

243

1.422

0

0

0

0

0

120

119

117

115

Inrichten KomEtenPlein

M

27

27

20

2

2

2

1

Realisatie belevings-/moestuin

M

200

175

25

20

11

10

10

10

Totaal 8.1 Ruimtelijke ordening

227

175

52

0

0

0

0

0

13

12

12

11

Totaal uitbreidingsinvesteringen

1.892

418

1.474

0

0

0

0

0

133

131

129

126

Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen

1.892

418

1.474

0

0

0

0

0

133

131

129

126

Wonen

Uitbreidingsinvesteringen

Pand Etta Palmstraat

E

214

214

20

15

15

15

15

Totaal 8.3 Wonen en bouwen

214

0

214

0

0

0

0

0

15

15

15

15

Totaal uitbreidingsinvesteringen

214

0

214

0

0

0

0

0

15

15

15

15

Totaal Wonen

214

-

214

0

0

0

0

0

15

15

15

15

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2020

2021

2022

2023

2024

2025

na 2025

afschr. termijn

2022

2023

2024

2025

Kwaliteit fysieke omgeving

Uitbreidingsinvesteringen

VOR 3 jaarplan 2018

0

0

0

0

Verharding

M

2.119

508

1.417

194

20

28

138

136

134

Lijnderdijk (inclusief trottoirs) Lijnden

M

1.136

786

350

20

64

63

62

61

Lijnderdijk dekking Hoogheemraadschap

M

-600

-600

20

-42

-41

-41

-40

Kunstwerken

M

110

110

30

0

0

6

6

Duikers en stuwen (watergangen)

M

-12

1

-13

20

0

0

0

0

Toolenburgerplas fiets en wandelpaden

M

10

10

20

1

1

1

1

VOR 3 jaarplan 2019

Verharding

M

-634

17

-651

20

-13

-13

-13

-13

Verharding Hoofdweg Oost LND

M

-200

-200

20

-4

-4

-4

-4

Verhardingen ged naar 2021/-22

M

651

326

326

20

7

46

45

45

Verharding Hoofdweg Oost LND

M

200

200

20

14

14

14

13

Verharding div.

M

3.811

303

2.058

1.450

20

41

261

257

254

Verharding B.v.Bruggenstr.e.a.

M

41

41

20

3

3

3

3

Verharding Dennenlaan ZWB

M

1.564

562

1.002

20

98

96

95

93

Groen Bomen

M

370

288

82

50

6

14

14

14

Bomen planten Noordrand Nieuw-Vennep

M

-106

-106

50

-2

-2

-2

-2

Kunstw/bew.brug.enz.

M

204

100

104

30

9

9

9

9

Kunstw/bew.brug.enz.

M

10

10

30

0

0

0

0

Kunstw/bew.bruggen/ brug Vijfhuizen

M

1.200

94

681

425

30

14

62

61

61

Kunstw/bew.bruggen/ brug Lisse

M

581

65

66

450

30

1

29

29

29

OV verlichting Spaarnebuiten

M

69

69

55

2

2

2

2

Openbare verlichting

M

200

200

20

14

14

14

13

Openbare verlichting

M

92

92

20

7

7

7

7

VRI

M

266

70

196

20

17

17

16

16

Watergangen

M

93

93

20

0

0

0

0

Watergangen

M

123

123

20

8

8

8

8

ANWB Masten

M

120

120

10

14

14

14

14

VOR jaarplan 2020

Verkeersregeling

M

80

80

20

6

6

5

5

Openb.verl Kabelnet en meetverdeelkasten

M

358

358

55

14

14

14

14

Openb.verl. Armaturen voor

M

1.500

36

1.464

20

104

103

101

100

Openb.verl. Lichtmasten

M

40

11

29

55

2

2

2

2

Openb.verl. Tunnel-en kunst

M

75

60

15

20

4

4

4

4

Openb verl. Pilot solarverlichting

M

30

4

26

20

2

2

1

1

Vervanging brugbediening LND en ZWB

M

676

246

430

20

5

48

47

46

Kunstw. verkeersbruggen

M

254

254

20

18

18

18

17

Kunstw.Schburgsingel vg-,fi

M

130

28

102

10

15

15

15

14

Kunstw. Oosterdreef voetg-/

M

127

28

99

10

15

15

14

14

Kunstw. ZWH Spieringweg dam

M

600

30

570

20

41

41

40

40

Watergangen

M

124

108

16

20

2

8

8

8

Watergangen

M

49

19

30

20

0

3

3

3

Bomen

M

464

394

70

50

10

10

10

10

bomen vervangen

M

545

545

50

22

22

21

21

bomen vervangen

M

85

85

50

0

4

4

4

bomen vervangen

M

148

148

50

0

6

6

6

beplanting

M

-52

-52

25

-1

-1

-1

-1

beplanting

M

70

70

25

4

4

4

4

HlmrseBos,Tburgsepl

M

18

18

50

0

0

0

0

Verbr.fietsbr.wtoegang Hlmr

M

29

29

20

2

2

2

2

sportvelden

M

460

460

10

55

54

53

52

Dekking SPUK

M

-120

-120

10

-14

-14

-14

-14

Atletiekbaan HFD

M

200

200

10

24

24

23

23

Schiphol dijk: bijdr. HOV Sph-O

M

290

290

20

0

21

21

20

Verhardingen

M

321

321

20

0

0

0

0

Verhardingen

M

489

489

20

34

33

33

32

Verhardingen

M

1.830

1.830

20

0

129

127

125

speelvoorzieningen

M

73

73

20

5

5

5

5

begraafplaatsen

M

150

110

41

20

2

11

11

11

VOR jaarplan 2021

Openbare Verlichting

M

247

247

55

9

9

9

9

Openbare Verlichting

M

75

75

20

6

5

5

5

Openbare Verlichting

M

322

322

55

0

12

12

12

Openbare Verlichting

M

322

322

55

0

0

12

12

Kunstw./bew.brug.enz.

M

437

437

20

31

30

30

29

Kunstw./bew.brug.enz.

M

134

134

10

16

15

15

15

Kunstw./bew.brug.enz.

M

571

571

20

0

40

40

39

Kunstw./bew.brug.enz.

M

571

571

20

0

0

40

40

Verhardingen

M

1.530

1

1.529

20

107

105

104

102

Verhardingen

M

1.812

1.812

20

0

127

125

124

Verhardingen

M

1.811

1.811

20

0

0

127

125

Watergangen

M

162

162

20

11

11

11

11

Watergangen

M

162

162

20

0

11

11

11

Watergangen

M

162

162

20

0

0

11

11

Sportvelden

M

438

438

20

31

30

30

29

Sportvelden Spuk bijdrage

M

-230

-230

20

-16

-15

-15

-15

Sportvelden

M

438

438

20

0

31

30

30

Sportvelden

M

438

438

20

0

0

31

30

Groen

M

393

393

50

16

16

16

15

Groen

M

393

393

50

0

16

16

16

Groen

M

393

393

50

0

0

16

16

Groen

M

167

167

20

11

11

11

11

Groen

M

167

167

20

0

11

11

11

Groen

M

167

167

20

0

0

11

11

Recreatiegebieden

M

138

138

20

10

10

9

9

Speelvoorzieningen

M

214

214

20

15

15

15

15

Speelvoorzieningen

M

214

214

20

0

15

15

15

Speelvoorzieningen

M

214

214

20

0

0

15

15

VRI

M

145

145

20

10

10

10

9

Begraafplaatsen

M

50

17

17

17

50

0

1

2

2

Begraafplaatsen

M

50

17

17

17

25

0

1

3

3

Begraafplaatsen

M

84

28

28

28

20

1

1

6

6

VOR jaarplan 2022

Verkeersregelinstallaties

M

83

83

20

0

6

6

6

Verkeersregelinstallaties

M

83

83

20

0

0

6

6

Verkeersregelinstallaties

M

83

83

20

0

0

0

6

Openbare Verlichting

M

498

498

20

0

35

34

34

Openbare Verlichting

M

323

323

55

0

12

12

12

Openbare Verlichting

M

538

538

20

0

0

38

37

Openbare Verlichting

M

283

283

55

0

0

11

11

Openbare Verlichting

M

538

538

20

0

0

0

38

Openbare Verlichting

M

283

283

55

0

0

0

11

Kunstwerken 10 jaar

M

157

157

10

0

19

19

19

Kunstwerken 20 jaar

M

540

540

20

0

38

37

37

Kunstwerken 30 jaar

M

180

180

30

0

10

9

9

Kunstwerken 20 jaar

M

697

697

20

0

0

49

48

Kunstwerken 30 jaar

M

180

180

30

0

0

10

9

Kunstwerken 20 jaar

M

762

762

20

0

0

0

53

Kunstwerken 30 jaar

M

115

115

30

0

0

0

6

Verhardingen

M

2.265

2.265

20

0

158

156

154

Verhardingen

M

2.265

2.265

20

0

0

158

156

Verhardingen

M

2.265

2.265

20

0

0

0

158

Watergangen

M

167

167

20

0

11

11

11

Watergangen

M

167

167

20

0

0

11

11

Watergangen

M

167

167

20

0

0

0

11

SPUK Bijdrage

M

-66

-66

20

0

-4

-4

-4

SPUK Bijdrage

M

-66

-66

20

0

0

-4

-4

SPUK Bijdrage

M

-66

-66

20

0

0

0

-4

Sportvelden

M

379

379

10

0

46

45

44

Sportvelden

M

379

379

10

0

0

46

45

Sportvelden

M

379

379

10

0

0

0

46

Begraafplaatsen

M

59

59

20

0

4

4

4

Begraafplaatsen

M

59

59

20

0

0

4

4

Begraafplaatsen

M

50

50

25

0

0

3

3

Begraafplaatsen

M

50

50

20

0

0

0

4

Groen bomen

M

481

481

50

0

20

19

19

Groen beplanting

M

70

70

25

0

4

4

4

Groen bomen

M

481

481

50

0

0

20

19

Groen beplanting

M

70

70

25

0

0

4

4

Groen bomen

M

481

481

50

0

0

0

20

Groen beplanting

M

70

70

25

0

0

0

4

Speelvoorzieningen

M

400

400

10

0

48

47

46

Speelvoorzieningen

M

400

400

10

0

0

48

47

Speelvoorzieningen

M

400

400

10

0

0

0

48

VOR 2023 investering

M

4.918

4.918

20

0

0

344

339

VOR 2023 investering

M

4.918

4.918

20

0

0

0

344

VOR 2023 investering

M

4.918

4.918

20

0

0

0

0

VOR 2024 Investering

M

4.918

4.918

20

0

0

0

344

VOR 2024 Investering

M

4.918

4.918

20

0

0

0

0

Renovatie Lageweg

M

158

158

20

0

0

0

11

Krediet Oranje Nassaustraat

M

1.170

110

60

1.000

20

1

79

78

77

Krediet Oranje Nassaustraat dekking reserve

M

-1.170

-1.170

Inrichting Spoorzicht-Noord

M

1.400

400

400

600

37,5

8

16

65

64

Inrichting Spoorzicht-Noord Subsidie

M

-380

-380

37,5

0

0

-18

-17

Inrichting Spoorzicht-Noord DAL reserve

M

-1.020

-1.020

37,5

30 km Spaarndam HenS

M

100

100

20

0

0

0

7

Openbare verlichting HenS

M

65

65

20

4

4

4

4

Renovatie verhardingen Spaarndammerdijk

M

5.100

189

411

4.500

20

8

353

348

343

Dekking reserve afschr.lasten (opbr ENECO)

M

-2.568

0

-2.568

Wegenbeheerplan HenS Groeneweg inlaagpolder Noorderweg

M

1.755

1.155

100

500

20

2

100

98

96

Dekking reserve afschr.lasten

M

-1.419

-22

-897

-500

Totaal 2.1 Verkeer en vervoer

77.077

4.943

15.091

17.634

13.953

15.620

9.836

0

939

2.804

3.816

4.869

Badhoevedorp Voorzieningen Gebied MPG

M

3.160

1.771

600

600

189

35

12

24

118

116

Dekking grondzaken 2016

M

-130

-130

35

Dekking grondzaken (reserve kapitaallasten sinds 2017) dekking regelen bij de VJR 2019

M

-3.030

-149

-2.881

35

Materieel Sport en Recreatie

M

79

79

5

18

17

17

17

Materieel Sport en Recreatie

M

55

55

8

0

8

8

8

Materieel Sport en Recreatie

M

50

50

8

0

0

7

7

Stadspark Hoofddorp centrum

M

4.177

429

400

1.500

1.848

20

8

38

284

280

Stadspark Hoofddorp centrum

M

443

0

243

200

20

0

0

0

5

Dekking anterieure overeenkomst Hyde Park

M

-2.720

-317

0

-800

-1.603

20

0

-16

-184

-181

Dekking vanuit grex Raadhuisplein e.o,

M

-1.100

-1.100

20

0

0

-22

-22

HMR PARK21 Groot Vennep Inv

M

11.353

1.355

8.434

1.375

189

169

196

200

200

HMR PARK21 Groot Vennep Inv dekking derde

M

-11.353

-1.355

-8.434

-1.375

-189

-169

-196

-200

-200

HMR PARK21 Flumen Investering

M

2.435

201

1.593

641

32

45

45

45

HMR PARK21 Flumen Investering dekking derde

M

-2.435

-201

-1.593

-641

-32

-45

-45

-45

Inrichting Vliegerweide Venneperhout

M

793

19

774

20

55

55

54

53

Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

1.777

1.623

-1.028

1.355

-616

243

200

0

93

126

282

283

GRP 2017 riool vervangen

E

496

69

427

60

17

16

16

16

GRP 2021 riool vervangen

E

2.037

2.037

60

75

74

73

73

GRP 2022 riool vervangen

E

2.053

2.053

60

0

75

74

74

GRP 2023 riool vervangen

E

2.053

2.053

60

0

0

75

74

Waterplan (duurzaamheid)

E

467

229

238

60

13

13

12

12

GRP 2017 waterplan

E

1.623

1.023

600

60

20

59

59

58

GRP 2019 t/m 2021 waterplan

E

0

0

60

0

0

0

0

Waterplan Badh.

E

250

0

250

60

0

9

9

9

GRP 2019 t/m 2021 waterplan

E

684

60

624

60

23

23

23

23

GRP 2019 t/m 2021 waterplan

E

1.000

1.000

60

37

37

36

36

GRP 2019 t/m 2021 waterplan

E

500

500

60

0

18

18

18

GRP 2019 t/m 2021 waterplan

E

2.000

2.000

60

0

0

73

72

Afkoppelingprogramma Spaarndam HenS

E

3.155

601

200

2.354

60

12

16

116

115

Drukriolering E/M HenS

E

122

111

11

60

2

2

2

2

Drukriolering E/M HenS

E

61

61

60

2

2

2

2

Vervanging riolering Oranje Nassaustraat

E

1.140

12

50

53

1.025

60

1

2

42

41

Totaal 7.2 Riolering

17.641

481

6.072

3.656

7.432

0

0

0

202

346

630

625

Totaal uitbreidingsinvesteringen

96.495

7.047

20.135

22.645

20.769

15.863

10.036

0

1.234

3.276

4.728

5.777

Totaal Kwaliteit fysieke omgeving

96.495

7.047

20.135

22.645

20.769

15.863

10.036

0

1.234

3.276

4.728

5.777

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2020

2021

2022

2023

2024

2025

na 2025

afschr. termijn

2022

2023

2024

2025

Overzicht overhead

Informatievoorziening en automatisering

Netwerkapparatuur Raadhuis en Polderlanden

E

532

532

5

117

115

112

110

Netwerkapparatuur Raadhuis en Polderlanden

E

1.000

1.000

5

0

0

0

220

Apparatuur Skype for Business, Anywhere 365

E

558

558

3

0

197

193

190

Netwerkapparatuur Datacenter

E

421

421

5

0

0

92

91

Datacenter apparatuur

E

1.242

1.242

5

0

0

273

268

Telefonie raadsleden

E

20

20

3

0

7

7

7

Hardware raadsleden

E

80

80

4

0

0

22

21

ICT Raadszaal

E

116

116

3

41

41

40

0

ICT Raadzaal en Heijezaal

E

315

315

4

0

0

0

85

Project de nieuwe werkplek (hardware)

E

3.235

3.235

4

874

858

841

825

Project de nieuwe werkplek (hardware)

E

125

125

4

0

34

33

32

Project de nieuwe werkplek (hardware)

E

125

125

4

0

0

34

33

Project de nieuwe werkplek (hardware)

E

715

715

4

0

0

0

193

Datacenter Oude Meer (Twin)

E

1.100

1.100

3

0

0

0

389

Internet Website 2017 KCC

E

155

25

130

3

55

54

53

-1

Internet Website 2020 KCC

E

345

345

3

122

120

117

0

Informatiebeveiliging

E

250

250

3

0

88

86

85

Vervangen BAG software

E

92

92

5

20

19

19

19

Vervanging software 2020

E

186

186

5

41

40

39

39

Vervanging software 2021

E

400

400

5

88

86

85

83

Vervanging software 2022

E

85

85

5

0

19

18

18

Vervanging software 2023

E

85

85

5

0

0

19

18

Vervanging software 2024

E

85

85

5

0

0

0

19

DDV Sociaal Domein

E

85

85

5

19

18

18

18

Digitale dienstverlening 2022

E

600

600

5

0

132

130

127

Digitale dienstverlening 2023

E

600

600

5

0

0

132

130

IT-strategie digitale dienstverlening

E

600

600

5

0

0

0

132

Digitale dienstverlening 2025

E

600

600

5

0

0

0

0

IT-strategie digitale dienstverlening 2021

E

800

800

5

176

173

170

166

Servicecentrum Nieuw-Vennep

E

307

103

204

5

65

64

63

61

Verbouwing tot Servicecentrum Halfweg

E

108

21

87

20

7

7

7

6

0.4 Overhead ICT

14.967

149

6.212

1.638

2.553

3.815

600

0

1.625

2.072

2.603

3.384

Facilitaire zaken en huisvesting

Tijdelijke huisv Beukenhorst Zuid

E

1.772

1.772

4

478

470

461

452

Tijdelijke huisv Beukenhorst Zuid

E

227

227

3

0

81

79

78

Tijdelijke huisv Polderlanden

E

330

330

4

90

88

86

85

Tijdelijke huisvesting gemeentekantoor voorbereiding

E

600

228

372

1

0

0

0

0

Inrichting Gemeentekantoor (proceskosten) dekken uit de Alg reserve

E

-600

-228

-372

0.4 Overhead FM Tijdelijk

2.329

0

2.102

227

0

0

0

0

12

568

639

626

615

Huis v HLMRMeer sloopkosten

E

782

14

68

700

0

1

15

15

15

Nieuwe raadhuis voorb.

E

7.610

1.168

2.166

4.276

Nieuwe raadhuis

E

48.734

-234

651

16.329

19.177

12.811

40

39

137

464

847

Werkhuis (proceskosten)

E

700

700

1

0

0

0

0

reeds afgeschreven

E

-700

-700

0.4 Overhead FM Raadhuis

57.126

1.182

2.000

5.627

16.329

19.177

12.811

0

40

152

479

862

Keukenapparatuur 2019

E

110

110

5

24

24

23

23

Verv. werkplekken 2019

E

91

91

7

15

15

14

14

Verv. werkplekken 2020

E

100

100

7

0

16

16

15

Verv. werkplekken 2021

E

150

150

7

24

24

23

23

Verv audioservice vergaderzalen 2017

E

40

40

10

5

5

5

5

Verv. meubilair verrgaderz.2019

E

100

100

10

0

12

12

12

Verv. meubilair verrgaderz.2019

E

100

100

10

0

0

12

12

Verv. meubilair verrgaderz.2020

E

200

10

190

10

24

23

23

23

Verv. meubilair verrgaderz.2021

E

176

176

10

22

21

21

20

Verv. meubilair inricht. Spec. ruimte 2020

E

250

12

238

10

30

29

29

28

Verv. meubilair inricht. Spec. ruimte 2020

E

100

100

10

0

12

12

12

Verv. meubilair inricht. Spec. ruimte 2020

E

100

100

10

0

0

12

12

Verv. meubilair inricht. Spec. ruimte 2021

E

70

70

10

8

8

8

8

Huisvesting/onderhoud FM

0

0

0

0

Huisvesting Raadhuis (bestaande)

E

480

176

304

5

102

100

98

96

0.4 Overhead FM

2.067

198

1.369

300

200

0

0

0

254

289

308

303

Totaal routine- en vervangingsinvesteringen

76.489

1.529

11.683

7.792

19.082

22.992

13.411

0

2.487

3.152

4.016

5.164

Totaal Overzicht overhead

76.489

1.529

11.683

7.792

19.082

22.992

13.411

0

2.487

3.152

4.016

5.164

Totaal Investeringsplan

308.864

18.093

58.889

64.209

70.882

58.387

38.404

0

5.204

9.625

13.204

17.400

Voor de groen gearceerde investeringen wordt via een separaat raadsvoorstel het krediet aangevraagd (geautoriseerd en vrijgegeven).