Wijzigingen in investeringsplan ten opzichte van de Voorjaarsrapportage 2021

Tabel 156 

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal

Mobiliteit

VTA-kosten parkeerplaatsen Hoofddorp centrum (ombuigingen)

-192

-250

-1.000

-1.880

0

-3.322

Parkeergarage Binnenweg (ombuigingen)

-155

-150

0

-9.000

0

-9.305

Totaal Mobiliteit

-347

-400

-1.000

-10.880

0

-12.627

Ruimtelijke ontwikkelingen

Ontsluiting Hoofddorp-Noord (AM-locatie)

0

250

1.550

1.200

0

3.000

Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen

0

250

1.550

1.200

0

3.000

Overzicht overhead

Tijdelijke huisvesting Beukenhorst-Zuid

-227

227

0

0

0

0

Totaal Overzicht overhead

-227

227

0

0

0

0

Totaal Investeringsplan

-574

77

550

-9.680

0

-9.627