Lokale lastendruk

Het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (Coelo) verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen brengt jaarlijks een Atlas van de lokale lasten uit. Deze Coelo-Atlas geeft woonlastenberekeningen (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) voor alle Nederlandse gemeentes en biedt daarmee een goed inzicht in de lokale lastendruk. Voor 2021 bedragen de Haarlemmermeerse woonlasten voor meerpersoonshuishoudens € 809. In 2020 was dit € 759.

Figuur 12 geeft een vergelijkend overzicht van woonlasten 2021 voor meerpersoonshuishoudens van onze gemeente met andere gemeenten in de regio:

Figuur 12