Investeringsplan

Hierbij achtereenvolgens:

  • Recapitulatie investeringen per programma (Tabel 164) verdeeld in economisch en maatschappelijk nut.

  • Investeringsplan (Tabel 165). De in het overzicht groen gearceerde bedragen betreffen investeringen die via een separaat raadsvoorstel geautoriseerd worden.

Tabel 164 

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

totale investering

Activa module OHW t/m 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Economisch nut

120

0

120

0

0

0

0

17

17

17

17

Bestuur, samenleving en publiekcontact

120

-

120

-

-

-

-

17

17

17

17

Economisch nut

177.140

12.798

14.027

47.162

17.326

54.698

31.129

992

3.241

4.481

5.950

Maatschappelijk nut

1.210

243

967

0

0

0

0

104

103

102

100

Maatschappelijke ontwikkeling

178.350

13.041

14.994

47.162

17.326

54.698

31.129

1.096

3.344

4.583

6.050

Economisch nut

4.157

4.762

-965

1.178

175

175

-1.168

103

192

192

192

Maatschappelijk nut

14.805

2.476

3.227

7.012

690

1.400

0

298

1.380

1.500

2.057

Mobiliteit

18.962

7.238

2.262

8.190

865

1.575

-1.168

401

1.572

1.692

2.249

Maatschappelijk nut

1.670

514

1.156

0

0

0

0

107

105

104

102

Ruimtelijke ontwikkelingen

1.670

514

1.156

-

-

-

-

107

105

104

102

Economisch nut

133

33

100

0

0

0

0

9

9

9

9

Wonen

133

33

100

-

-

-

-

9

9

9

9

Economisch nut

17.683

4.901

5.350

7.432

0

0

0

192

476

471

470

Maatschappelijk nut

86.528

13.694

16.632

16.545

15.876

15.056

8.726

1.969

3.248

4.373

5.340

Kwaliteit fysieke omgeving

104.211

18.595

21.982

23.977

15.876

15.056

8.726

2.161

3.724

4.844

5.810

Economisch nut

28.000

0

28.000

0

0

0

0

560

560

560

560

Economische zaken

28.000

-

28.000

-

-

-

-

560

560

560

560

Economisch nut

71.755

3.777

10.363

5.288

22.916

24.916

4.495

2.678

3.098

4.047

3.483

Overzicht overhead

71.755

3.777

10.363

5.288

22.916

24.916

4.495

2.678

3.098

4.047

3.483

Totaal

403.202

43.197

78.978

84.617

56.983

96.245

43.182

7.029

12.429

15.856

18.280

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

totale investering

Activa module OHW t/m 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Cat. 1. Routine- en vervangingsinvesteringen

71.875

3.777

10.483

5.288

22.916

24.916

4.495

2.695

3.115

4.064

3.500

Cat. 2 Uitbreidingsinvesteringen

331.327

39.420

68.495

79.329

34.067

71.329

38.687

4.334

9.314

11.792

14.780

Totaal

403.202

43.197

78.978

84.617

56.983

96.245

43.182

7.029

12.429

15.856

18.280

Tabel 165 

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2021

2022

2023

2024

2025

2026

afschr. termijn

2023

2024

2025

2026

Bestuur, samenleving en publiekcontact

Routine en vervangingsinvesteringen

Paspomaat

M

120

120

8

17

17

17

17

Totaal 0.2 Burgerzaken

120

0

120

0

0

0

0

17

17

17

17

Totaal routine en vervangingsinvesteringen

120

0

120

0

0

0

0

17

17

17

17

Totaal Bestuur, samenleving en publiekcontact

120

0

120

0

0

0

0

17

17

17

17

Maatschappelijke ontwikkeling

Uitbreidingsinvesteringen

Nieuwe Kom 3 panden aankopen

E

5.009

5.009

100

100

100

100

Dorpshuis Marijke (renovatie)

E

479

81

398

10

56

55

54

53

Dorpshuis Marijke dekking subsidie SLS

E

-329

-329

10

-40

-39

-38

-38

Dorpshuis Marijke (renovatie) reserve DAL

E

-75

-75

Dorpshart Rijsenhout

E

478

9

51

419

10

1

57

56

55

Dorpshart Rijsenhout

E

72

72

10

0

8

8

8

Dorpshuis Rijsenhout dekking subsidie SLS

E

-300

-300

10

0

-36

-35

-35

Dorpshuis Rijsenhout dekking reserve

E

-200

-200

ZWB HvZ Dorpshuis

E

603

603

40

27

27

26

26

ZWB HvZ Dorpshuis subsidies SLS

E

-2.769

-2.769

40

-124

-123

-122

-120

ZWB Dorpshuis Dekking reserve DAL

0

0

Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

2.969

91

2.688

191

0

0

0

20

49

49

49

HP12 Rietveldschool verv. nieuwbouw

E

8.977

8.238

739

40

239

234

230

225

Kameleon ZWB west nieuwbouw

E

4.906

605

629

1.898

1.547

227

40

13

51

81

209

Kameleon ZWB west nieuwb. Kindopv.

E

1.363

369

463

463

68

40

7

17

26

61

Achtbaan ZWB oost nieuwbouw

E

6.138

275

509

0

0

5.046

307

40

10

10

10

111

NV Linquenda renovatie

E

1.787

143

1.644

20

0

0

0

3

NV Centrum

E

17.087

1.367

0

14.866

854

40

0

27

27

325

Dik Trom nieuwbouw

E

4.859

269

-1

405

0

3.934

253

40

0

8

8

87

Dik Trom nieuwbouw

E

200

200

40

0

0

0

9

HFD NO Klimop

E

13.098

1.048

0

11.395

655

40

0

21

21

249

Jv Stolberg nieuwbouw

E

5.167

308

258

4.343

259

40

5

92

226

224

Nassaupark nieuwbouw voorb

E

6.607

10

529

0

0

5.739

330

40

11

11

11

125

Nassaupark grond

E

545

545

0

0

0

11

11

Zwanebloem renovatie

E

1.821

5

154

1

1.567

96

20

0

3

3

34

Zwanebloem renovatie

E

99

99

20

0

0

0

7

Lisserbroek nieuwbouw alle scholen

E

10.060

897

-581

9.743

40

0

0

18

6

Lisserbroek nieuwbouw grond

E

581

581

0

0

0

0

12

PI De Ster

E

4.350

348

3.783

218

40

0

0

7

83

HFD VO De Linie

E

26.249

1.259

2.092

15.954

6.944

40

42

361

1.156

1.143

HFD VO De Linie extra

E

3.600

504

2.052

1.044

40

10

51

162

160

Hoofdvaart De Linie grond

E

1.482

1.482

0

30

30

30

30

Hoofdvaart-Linie overige kosten

E

140

140

40

7

7

7

7

HFD Lincolnpark Sporthal

E

8.660

189

3.659

4.112

700

40

4

77

159

390

HFD Lincolnpark Sporthal grond

E

454

454

0

Dekking reserve DAL

-700

-700

0

HFD GVV Wereldwijs

E

1.944

156

0

1.788

40

0

0

3

3

HFD PAX Flamingo

E

1.723

1.723

40

0

0

0

0

HFD Overbos

E

2.117

169

0

1.948

40

0

0

3

3

De Bosrank renovatie

E

1.418

114

1.304

40

0

0

0

2

De Regenboog renovatie

E

1.567

1.567

40

0

0

0

0

HFD Cruquius

E

932

932

40

0

0

0

0

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2021

2022

2023

2024

2025

2026

afschr. termijn

2023

2024

2025

2026

Renovatie Het Palet

E

2.255

2.255

20

0

0

0

0

Adolbertusschool uitbreiding

E

541

43

471

27

20

1

10

38

37

Montessorischool renovatie

E

2.628

210

2.418

20

0

0

0

4

Plesmanschool (IHP)

E

2.762

2.762

40

0

0

0

0

Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting

145.415

10.968

7.483

32.267

16.511

47.390

30.795

379

1.010

2.237

3.560

3 noodlokalen Zwaan

E

520

520

5

114

112

110

108

accupack tijd.hv.v.d.Berghlaan

E

393

393

8

57

56

55

54

NVP Pionier Bovenwijk

E

2.300

2.300

10

0

0

0

0

NVP Pionier Bovenwijk ink Rijk

E

-1.150

-1.150

10

0

0

0

0

NVP Pionier Bovenwijk DAL resv.RIH

E

-1.150

-1.150

Tijdelijke huisvesting scholen

E

3.270

887

2.383

10

375

368

362

355

Tijdelijke huisvesting scholen

E

12.400

12.400

10

0

1.488

1.463

1.438

Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting

16.583

887

3.296

12.400

0

0

0

546

2.024

1.990

1.955

Integraal Kindcentrum Margrietplantsoen

E

6.670

107

0

425

1

5.804

334

40

0

8

9

125

Totaal 4.2 Primair onderwijs

6.670

107

0

425

1

5.804

334

0

8

9

125

Cultuurgebouw gebouwbeheersysteem

E

250

242

8

20

13

13

13

12

Klimaat maatregelen Cultuurgebouw HFD

E

645

465

40

140

20

1

36

35

34

Oude Raadhuis (horeca)

E

102

24

78

20

7

6

6

6

Parkeer terrein Pier K Nieuw-Vennep Alg

E

12

14

-2

40

0

0

0

0

Parkeer terrein Pier K Nieuw-Vennep Uitv

E

1.274

100

360

814

40

2

9

57

57

Totaal 5.3 Cultuurpresentie,-productie en-participatie

2.283

745

224

500

814

0

0

140

23

64

111

109

Binnensport 2 zaaldelen

E

1.504

1.504

40

0

0

0

68

Totaal 5.2 Sportaccommodaties

1.504

0

0

0

0

1.504

0

0

0

0

68

Cruquius museum aanvulling

E

1.380

0

1.380

40

0

63

62

61

Fort bij Aalsmeer

E

701

0

701

20

49

48

48

47

Dekking provincie Noord-Holland

E

-364

-364

20

-25

-25

-25

-24

Totaal 5.5 Musea

1.717

0

337

1.380

0

0

0

24

86

85

84

Aanleg Bos bij Abbenes

M

610

610

50

24

24

24

23

Aanleg Bos bij Abbenes DAL reserve

M

-610

-610

0

Herstel beschoeiing Ringvaart

E

450

243

207

20

27

26

26

26

Visie Ringdijk en Ringvaart

M

1.045

1.045

20

73

72

71

70

Visie Ringdijk en Ringvaart subsidie

M

-285

-285

20

-20

-19

-19

-19

Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

1.210

243

967

0

0

0

0

104

103

102

100

Groene As

M

6.921

832

1.362

1.300

1.300

1.077

1.050

1.300

1.300

1.077

1.050

Dekking Rijkswaterstaat

M

-335

-335

-335

0

Dekking reserve Mainport & Groen

M

-6.586

-832

-1.362

-965

-1.300

-1.077

-1.050

-965

-1.300

-1.077

-1.050

Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitbreidingsinvesteringen

178.350

13.041

14.995

47.162

17.326

54.698

31.129

1.096

3.344

4.583

6.050

Totaal Maatschappelijke ontwikkeling

178.350

13.040

14.995

47.162

17.326

54.698

31.129

1.096

3.344

4.583

6.050

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2021

2022

2023

2024

2025

2026

afschr. termijn

2023

2024

2025

2026

Mobiliteit

Uitbreidingsinvesteringen

Aanleg Parkeerplaatsen t.l.v. IKC

E

208

8

200

20

0

14

14

14

Aanleg Parkeerplaatsen t.l.v. ONS

E

401

11

390

20

0

28

28

27

Totaal 2.2 Parkeren

609

0

19

590

0

0

0

40

0

42

42

41

Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit

M

15.016

15.016

30

0

0

0

0

Delta plan/Mobiliteit Fietsverbinding 2020

M

262

262

30

14

14

14

14

Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit

M

624

624

30

33

33

33

32

Delta/Mobl. 2020 Fietsverb. Knpt A4/A9

M

620

620

30

33

33

33

32

opwaarderen nieuwe Bennebroekerweg (NBBW)

M

9.153

233

120

8.000

800

30

5

7

167

488

corr vorigjaar uitg kruispunt Rijnlanderweg / Bennebroekerweg

M

88

88

20

6

6

6

6

Reserve DAL RIH

M

-25.675

-14.928

-1.827

-120

-8.000

-800

0

Dekking KTB reserve

M

-88

-88

RIH spieringw.N201

M

300

300

20

0

21

21

20

RIH DAL reserve

M

-300

-300

20

0

-6

-6

-6

RIH Maatrgln uit VSP

M

200

130

70

20

0

3

14

14

RIH DAL reserve

M

-200

-130

-70

20

0

-3

-4

-4

Doorfietsroute De Hoek-A4

M

3.898

229

3.669

30

5

208

205

203

Dekking DAL RIH reserve

M

-698

-698

0

-14

-14

-14

Dekking DAL grond en B&O

M

-1.500

-1.500

0

-30

-30

-30

Dekking  Vervoerregio Amsterdam

M

-1.700

-229

-1.471

30

-5

-91

-90

-89

HOV Soomr

M

1.300

9

91

300

900

20

2

8

91

90

Dekking DAL RIH reserve

M

-1.300

0

0

-1.300

Mobiliteit

M

498

189

82

228

20

2

31

31

30

HOV Westtangent-Oude Haagseweg

M

762

762

20

0

0

0

0

MB.F200 weg

M

400

230

170

20

23

23

23

22

MB.30 km herinrichting R. Kochlaan en K. Onneslaan

M

646

178

468

20

4

45

44

44

MB.aanpassen kruispunt Rijnlanderweg / Bennebroekerweg

M

1.050

47

453

550

20

9

73

72

71

Dekking resv schaalsprng (versn woningbw)

M

-1.050

-1.050

MB.Rotonde Spoorlaan / Noordelijke randweg

M

100

50

50

20

1

7

7

7

Dekking resv schaalsprng (versn woningbw)

M

-100

-50

-50

MB.HFD Noord AM-locatie Infra

M

120

41

79

20

8

7

7

7

Dekking resv schaalsprng (versn woningbw)

M

-120

-120

MB.Ringdijk en Ringvaart en vervolg Badhoevedorp

M

1.000

0

1.000

20

0

70

69

68

MB.Afwaarderen Schipholweg Badhoevedorp

M

550

523

27

20

29

28

27

27

MB.Fietsverbindingen ontwikkellocaties

M

105

105

20

7

7

7

7

MB.Flankerende maatregelen uitwerking 2022

M

100

1

99

20

7

7

7

7

MB.Flankerende maatregelen uitwerking 2023

M

100

100

20

0

7

7

7

MB.HOVASZ

M

88

88

20

6

6

6

6

MB.HOVASZ

M

38

38

20

3

3

3

3

MB.Infrastructuur Versnelling Woningbouw

M

100

100

20

7

7

7

7

MB.S106 fietspad

M

600

1

464

135

20

9

42

41

41

MB.S106 kruispunt

M

25

18

8

20

0

2

1

1

MB.Toegankelijke bushaltes

M

100

50

50

20

1

7

7

7

MB.Verkeersmonitoring

M

337

406

-84

15

20

-2

16

15

15

MB Werk met werk 50km. obv N.S.I.

M

1.350

391

959

20

8

95

94

92

MB Kleine verkeersveiligh.maatr22

M

200

140

60

20

3

14

14

14

MB Kleine verkeersveiligh.maatr23

M

200

200

20

0

14

14

14

MB.P+R Nieuw Vennep

M

1.800

560

1.240

20

11

126

124

122

Verkeersveiligh.Zwaansh/Beinsd

M

400

260

140

20

0

5

28

28

Kruiswegcorridor 2040

M

250

250

20

0

18

18

17

Fietsparkeren bij R-net

M

50

50

20

0

4

4

4

MB.Aalsmeerderweg / Beachavenue

M

73

8

65

20

5

5

5

5

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2021

2022

2023

2024

2025

2026

afschr. termijn

2023

2024

2025

2026

MB.Rotonde Beursplein

M

250

68

107

75

20

2

17

16

16

MB.Werk met werk 30 km inrichting 2022

M

750

263

487

20

5

53

52

51

MB.Werk met werk 30 km inrichting 2023

M

800

800

20

0

56

55

54

MB Kleine verkeersveiligh.maatr21

M

100

72

-2

30

20

0

6

5

5

MB Beleidsmat.aanp.best.infra '22

M

700

170

530

20

3

49

48

48

MB Beleidsmat.aanp.best.infra '23

M

800

800

20

0

56

55

54

MB.HOV Bosrandweg-Fokkerweg

M

40

40

20

3

3

3

3

MB.Kleine parkeermaatregelen 2021

M

75

31

44

20

5

5

5

5

MB.Kleine parkeermaatregelen 2022

M

75

53

23

20

1

6

5

5

MB.Kleine parkeermaatregelen 2023

M

75

75

20

0

6

5

5

dekking DAL Schaalsprog

M

-50

-50

MB.Aansluiting A4 oost incl. rotond Tijmweg

M

2.925

19

131

2.775

20

3

204

201

198

Dekking resv schaalsprng (versn woningbw)

M

-2.925

-2.925

MB.HOV Noordwijk - Schiphol aansluiten op Nieuw Vennep West en Hoofddorp Zuid

M

250

14

161

75

20

3

18

17

17

Dekking resv schaalsprng (versn woningbw)

M

-250

-250

MB Fietsonderdoorgang N201 bij Cruquiusbrug

M

230

30

200

20

1

17

16

16

Dekking resv schaalsprng (versn woningbw)

M

-230

-230

BHD Fietsv. Knooppunt - Alg.

M

3.093

1.780

1.313

30

129

127

125

123

BHD Fietsv. Knooppunt - Alg.

M

637

637

30

34

33

33

32

Bijdrage derden

M

-2.732

-1.509

-1.223

30

-115

-114

-112

-110

Dekking DAL RIH reserve

M

-1.000

-308

-692

Kleine investeringen Mobiliteit

M

-96

-96

20

-2

-2

-2

-2

HFD-Nrd AM-Locatie - Infra

M

4.518

92

100

726

2.200

1.400

20

2

17

61

315

HFD-Nrd AM-Locatie - Infra anter overk

M

-3.000

-500

-1.250

-1.250

20

-10

-35

-210

-207

BHD Sloterbrug - Algemeen

E

6.407

6.407

20

0

0

0

0

BHD Sloterbrug - krediet Deltaplan

E

3.500

866

321

263

250

250

1.550

20

6

12

17

22

Dekking VRA + gem.Amsterdam GH

E

-6.400

-64

-86

-75

-75

-75

-6.025

20

-2

-3

-5

-6

Dekking delta plan RIH

E

-3.100

-3.100

MB.F200 weg

M

2.735

456

1.282

997

20

26

183

180

177

Snelfietsroute Haarlem-A'dam F200 I Subs

E

-1.989

-304

-1.088

-597

20

-22

-133

-131

-129

H&S Leefbaarheid-N200

E

2.525

2.175

350

20

133

130

128

125

Westelijke Ontsluiting Sugar City Terrein

E

-25

0

-25

40

-1

-1

-1

-1

H&S-Sugar City - West.Ontsluit

E

5.736

4.106

1.630

40

176

173

170

167

H&S-Sugar City - West.Ontsluit bijdrage derde

E

-5.841

-3.712

-2.129

40

-189

-186

-183

-180

HOV Westtangent voorber krediet

E

2.423

1.239

1.184

5

509

499

489

480

HOV Westtng. dekk. Vervr. Real Estate/gm. A'dam

E

-2.423

-2.423

5

-533

-524

-514

-504

Totaal 2.1 Verkeer en vervoer

18.353

7.238

2.244

7.600

865

1.575

-1.168

401

1.530

1.650

2.208

Totaal uitbreidingsinvesteringen

18.962

7.238

2.262

8.190

865

1.575

-1.168

401

1.572

1.692

2.249

Totaal Mobiliteit

18.962

7.238

2.262

8.190

865

1.575

-1.168

401

1.572

1.692

2.249

Ruimtelijke ontwikkelingen

Uitbreidingsinvesteringen

Bestemmingsplan Badhoevedorp Zuid

M

1.450

317

1.133

20

96

94

93

91

Totaal 7.4 Milieubeheer

1.450

317

1.133

0

0

0

0

96

94

93

91

Realisatie belevings-/moestuin

M

220

197

23

20

11

11

11

11

Totaal 8.1 Ruimtelijke ordening

220

197

23

0

0

0

0

11

11

11

11

Totaal uitbreidingsinvesteringen

1.670

514

1.156

0

0

0

0

107

105

104

102

Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen

1.670

514

1.156

-

-

-

-

107

105

104

102

Wonen

Uitbreidingsinvesteringen

Pand Etta Palmstraat

E

133

33

100

20

9

9

9

9

Totaal 8.3 Wonen en bouwen

133

33

100

0

0

0

0

9

9

9

9

Totaal uitbreidingsinvesteringen

133

33

100

0

0

0

0

9

9

9

9

Totaal Wonen

133

33

100

-

-

-

-

9

9

9

9

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2021

2022

2023

2024

2025

2026

afschr. termijn

2023

2024

2025

2026

Kwaliteit fysieke omgeving

Uitbreidingsinvesteringen

VOR 3 jaarplan 2018

Kunstwerken

M

110

110

30

0

6

6

6

Verharding

M

595

595

30

0

0

0

0

VOR 3 jaarplan 2019

Verharding div.

M

3.471

1.645

1.826

20

211

207

204

200

Verharding B.v.Bruggenstr.e.a.

M

62

41

21

20

3

3

3

3

Verharding Dennenlaan ZWB

M

1.563

1.546

17

20

78

77

75

74

Groen Bomen

M

127

127

50

6

5

5

5

Kunstw/bew.brug.enz.

M

-200

-200

30

-4

-4

-4

-4

Kunstw/bew.bruggen/ brug Vijfhuizen

M

1.392

524

868

30

63

62

62

61

Kunstw/bew.bruggen/ brug Lisse

M

144

138

7

30

5

5

5

5

OV verlichting Spaarnebuiten

M

69

69

55

2

2

2

2

Openbare verlichting

M

92

92

20

7

7

7

7

VRI

M

191

179

12

20

10

10

10

10

Watergangen

M

215

136

79

20

13

12

12

12

VOR jaarplan 2020

Verkeersregeling

M

9

9

20

0

0

0

0

Openb.verl Kabelnet en meetverdeelkasten

M

1.071

925

146

55

22

22

21

21

Openb.verl. Armaturen voor

M

594

36

558

20

41

41

40

39

Openb.verl. Lichtmasten

M

38

11

27

55

2

2

2

1

Openb.verl. Tunnel-en kunst

M

66

60

6

20

3

3

3

3

Openb verl. Pilot solarverlichting

M

22

4

18

20

1

1

1

1

Vervanging brugbediening LND en ZWB

M

144

144

20

10

10

10

9

Kunstw. verkeersbruggen

M

47

47

20

3

3

3

3

Kunstw.Schburgsingel vg-,fi

M

50

37

13

10

5

5

5

5

Kunstw. Oosterdreef voetg-/

M

207

220

-13

10

21

20

20

19

Kunstw. ZWH Spieringweg dam

M

1.156

68

1.088

20

80

79

77

76

Watergangen

M

45

29

16

20

2

2

2

2

Watergangen

M

129

129

20

9

8

8

8

Bomen

M

69

69

50

0

0

0

0

Bomen vervangen

M

175

175

50

8

7

7

7

Bomen vervangen

M

85

85

50

4

4

4

4

Bomen vervangen

M

148

148

50

6

6

6

6

Beplanting

M

1

1

25

0

0

0

0

Beplanting

M

-49

-49

25

-1

-1

-1

-1

Sportvelden

M

568

328

240

10

62

61

60

58

Dekking SPUK

M

-120

-65

-55

10

-13

-13

-13

-12

Verhardingen

M

1.793

786

557

450

20

101

9

108

107

Begraafplaatsen

M

41

41

20

3

3

3

3

VOR jaarplan 2021

Openbare Verlichting

M

296

296

55

0

0

0

0

Openbare Verlichting

M

21

21

20

1

1

1

1

Openbare Verlichting

M

609

609

55

23

23

23

23

Openbare Verlichting

M

40

40

55

2

2

2

2

Kunstw./bew.brug.enz.

M

262

303

-41

20

12

12

12

11

Kunstw./bew.brug.enz.

M

10

10

10

1

1

1

1

Kunstw./bew.brug.enz.

M

471

471

20

33

33

32

32

Kunstw. Weteringbrug / Dennenlaan

M

400

400

20

0

28

28

27

Kunstw./bew.brug.enz.

M

571

571

20

0

40

40

39

Verhardingen

M

426

426

20

0

0

0

0

Verhardingen

M

290

290

20

21

21

20

20

Verhardingen

M

2.441

2.441

20

171

168

166

163

Verhardingen

M

485

485

20

34

33

33

32

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2021

2022

2023

2024

2025

2026

afschr. termijn

2023

2024

2025

2026

Verhard. Edisonstr BHD

M

3.011

3.011

20

0

211

208

205

Verhardingen

M

1.344

1.344

20

94

93

91

90

Watergangen

M

361

361

20

25

25

25

24

Sportvelden

M

438

688

-250

20

17

17

16

16

Sportvelden Spuk bijdrage

M

-230

-116

-114

20

-13

-13

-13

-13

Sportvelden

M

438

438

20

31

30

30

29

Sportvelden

M

438

438

20

0

31

30

30

Groen

M

482

436

46

50

11

11

11

10

Groen

M

393

393

50

16

16

16

15

Groen

M

393

393

50

0

16

16

16

Groen

M

0

20

0

0

0

0

Groen

M

287

287

20

20

19

19

19

Recreatiegebieden

M

137

96

41

20

8

8

8

7

Speelvoorzieningen

M

-89

-89

20

-2

-2

-2

-2

Speelvoorzieningen

M

214

214

20

15

15

15

15

Speelvoorzieningen

M

214

214

20

0

15

15

15

VRI

M

145

145

20

10

10

10

9

Begraafplaatsen

M

8

-8

17

50

0

0

0

0

Begraafplaatsen

M

33

17

17

25

0

2

2

2

Begraafplaatsen

M

56

28

28

20

1

4

4

4

VOR jaarplan 2022

Verkeersregelinstallaties

M

83

83

20

6

6

6

5

Verkeersregelinstallaties

M

83

83

20

0

6

6

6

Verkeersregelinstallaties

M

83

83

20

0

0

6

6

Openbare Verlichting

M

498

498

20

35

34

34

33

Openbare Verlichting

M

26

26

55

1

1

1

1

Openbare Verlichting

M

538

538

20

0

38

37

37

Openbare Verlichting

M

580

580

55

0

23

22

22

Openbare Verlichting

M

538

538

20

0

0

38

37

Openbare Verlichting

M

283

283

55

0

0

11

11

Kunstwerken 10 jaar

M

157

157

10

19

19

19

18

Kunstwerken 20 jaar

M

-127

-127

20

-3

-3

-3

-3

Kunstwerken 30 jaar

M

180

180

30

10

9

9

9

Kunstwerken 20 jaar

M

30

30

20

0

3

3

3

Kunstwerken 30 jaar

M

180

180

30

0

10

9

9

Kunstwerken 20 jaar

M

95

95

20

0

0

7

7

Kunstwerken 30 jaar

M

115

115

30

0

0

6

6

VOR2022 Kunstwerken Polanenkade damwand

M

430

430

30

23

22

22

22

VOR 2022 Bew.brug Lisserdijk

M

2.444

1.110

1.333

30

22

130

128

127

Verhardingen

M

1.065

82

983

20

73

72

71

69

Verhardingen

M

2.265

2.265

20

0

158

156

154

Verhardingen

M

2.265

2.265

20

0

0

158

156

Watergangen

M

167

167

20

11

11

11

11

Watergangen

M

167

167

20

0

11

11

11

Watergangen

M

167

167

20

0

0

11

11

SPUK Bijdrage

M

-66

-66

20

-4

-4

-4

-4

SPUK Bijdrage

M

-66

-66

20

0

-4

-4

-4

SPUK Bijdrage

M

-66

-66

20

0

0

-4

-4

Sportvelden

M

379

5

374

10

45

45

44

43

Sportvelden

M

379

379

10

0

46

45

44

Sportvelden

M

379

379

10

0

0

46

45

Begraafplaatsen

M

59

59

20

4

4

4

4

Begraafplaatsen

M

59

59

20

0

4

4

4

Begraafplaatsen

M

50

50

25

0

3

3

3

Begraafplaatsen

M

50

50

20

0

0

4

4

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2021

2022

2023

2024

2025

2026

afschr. termijn

2023

2024

2025

2026

Groen bomen

M

481

481

50

20

19

19

19

Herstel RV VOR2022

M

500

500

50

20

20

20

19

Ytochtzone

M

80

80

50

4

4

4

3

Groen beplanting

M

70

70

25

4

4

4

4

Groen bomen

M

481

481

50

0

20

19

19

Groen beplanting

M

70

70

25

0

4

4

4

Groen bomen

M

481

481

50

0

0

20

19

Groen beplanting

M

70

70

25

0

0

4

4

Speelvoorzieningen

M

400

400

10

48

47

46

46

Speelvoorzieningen

M

400

400

10

0

48

47

46

Speelvoorzieningen

M

400

400

10

0

0

48

47

VOR 2023 investering

M

4.918

4.918

20

0

344

339

335

VOR 2023 investering

M

4.918

4.918

20

0

0

344

339

VOR 2023 investering

M

4.918

4.918

20

0

0

0

344

VOR 2024 Investering

M

4.918

4.918

20

0

0

344

339

VOR 2024 Investering

M

4.918

4.918

20

0

0

0

344

Renovatie Lageweg

M

226

69

158

20

0

0

14

14

Oranje Nassaustraat

M

1.170

134

286

750

20

6

79

78

76

Oranje Nassaustraat dekking reserve

M

-1.304

-134

0

-1.170

0

Pont Rijsenhout / Aalsmeer

M

350

350

20

25

25

24

24

VOR jaarschijven 2024 en 2025

M

4.918

4.918

20

0

0

0

344

VOR jaarschijven 2024 en 2025

M

4.918

4.918

20

0

0

0

0

VOR 2024 Verhardingen

M

4.918

4.918

20

0

0

0

0

Inrichting Spoorzicht-Noord

M

1.400

309

491

600

37,5

10

59

58

57

Inrichting Spoorzicht-Noord Subsidie

M

-380

-380

37,5

0

-18

-17

-17

Inrichting Spoorzicht-Noord DAL reserve

M

-1.020

-1.020

37,5

30 km Spaarndam HenS

M

100

100

20

0

0

7

7

Renov. Verhrd. Spaarndammerdijk

M

3.640

1.006

2.634

20

235

231

227

224

Dekk. resv. afschr.lsten (opbr ENECO)

M

-2.468

-2.468

0

Dekk. resv. afschr.lsten H&S

M

-100

-100

0

Dekking Veilheidsregio Amsterd

M

-307

-307

20

-21

-21

-21

-20

Wegenbeheerplan H&S

M

380

212

168

20

22

22

22

21

Dekking reserve DAL

M

-1.397

-1.397

Totaal 2.1 Verkeer en vervoer

85.050

11.122

18.488

15.446

15.404

14.755

9.836

1.909

3.065

4.183

5.146

Badhoevedorp Voorzieningen Gebied MPG

M

3.160

2.354

517

289

35

10

106

104

103

Dekking grondzaken 2016

M

-130

-130

35

0

0

0

0

Dekking grondzaken 2017

M

-2.881

-2.592

-289

35

Materieel Sport en Recreatie

M

48

48

8

7

7

7

7

Materieel Sport en Recreatie

M

50

50

8

0

7

7

7

Stadspark Hoofddorp centrum

M

4.920

658

450

2.110

1.151

300

251

25

9

51

74

80

Stadspark Hoofddorp dekking anterieure overk

M

-3.121

-317

-1.066

-1.061

-679

1

1

25

-21

-43

-56

-56

Stadspark Hoofddorp reserv DAL

M

-1.362

-1.362

0

0

0

0

HMR PARK21 Groot Vennep Inv

M

6.860

50

100

2.237

2.237

2.237

0

1

3

48

92

HMR PARK21 Groot Vnnp Inv dekk. derde

M

-6.860

-33

-17

-100

-2.237

-2.237

-2.237

0

0

-2

-47

-92

HMR PARK21 Flumen Investering

M

2.435

648

20

20

582

582

583

0

0

1

12

24

HMR PARK21 Flumen Inv. dekk. derde

M

-2.435

-641

-27

-20

-582

-582

-583

0

-1

-1

-13

-24

Inrichting Vliegerweide Venneperhout

M

793

32

761

20

55

54

54

53

Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

1.478

2.572

-1.856

1.099

472

301

-1.110

60

183

190

194

GRP 2021 riool vervangen

E

417

79

338

60

14

14

13

13

GRP 2022 riool vervangen

E

1.933

1.933

60

71

70

69

69

GRP 2023 riool vervangen

E

2.053

2.053

60

0

75

74

74

Waterplan 2015

E

467

446

21

60

8

8

8

8

GRP 2017 waterplan

E

931

931

60

35

34

34

34

GRP 2017 Diverse maatregelen

E

324

324

60

0

0

0

0

Waterplan 2016

E

3.916

3.916

60

0

0

0

0

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2021

2022

2023

2024

2025

2026

afschr. termijn

2023

2024

2025

2026

Waterplan Badh.

E

5

5

60

0

0

0

0

GRP 2019 t/m 2021 waterplan

E

672

672

60

24

24

24

24

GRP 2019 t/m 2021 waterplan

E

500

500

60

18

18

18

18

GRP 2019 t/m 2021 waterplan

E

2.000

2.000

60

0

73

72

72

Afkoppelingprogramma Spaarndam HenS

E

3.143

789

2.354

60

16

115

114

113

Drukriolering E/M HenS

E

183

116

67

60

4

4

4

4

Vervanging riolering Oranje Nassaustraat

E

1.140

21

94

1.025

60

2

41

41

41

Totaal 7.2 Riolering

17.683

4.901

5.350

7.432

0

0

0

192

476

471

470

Totaal uitbreidingsinvesteringen

104.211

18.595

21.982

23.977

15.876

15.056

8.726

2.161

3.724

4.844

5.810

Totaal Kwaliteit fysieke omgeving

104.211

18.595

21.982

23.977

15.876

15.056

8.726

2.161

3.724

4.844

5.810

Economische zaken

Uitbreidingsinvesteringen

Gronden Stationskwartier te Hoofddorp

E

28.000

28.000

0

560

560

560

560

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

28.000

0

28.000

0

0

0

0

560

560

560

560

Totaal uitbreidingsinvesteringen

28.000

0

28.000

0

0

0

0

560

560

560

560

Totaal Economische zaken

28.000

-

28.000

-

-

-

-

560

560

560

560

Overzicht overhead

Informatievoorziening en automatisering

Netwerk Buitenlocaties

E

350

350

5

77

76

74

73

Netwerkapp. Raadhuis en Polderlanden

E

1.000

1.000

5

0

0

0

220

Teams Infrastructuur

E

558

558

3

197

193

190

0

Datacenter Netwerk + Firewall

E

421

421

5

0

92

91

89

DC Oudemeer Server en Storage

E

1.242

1.242

5

0

273

268

263

ICT Beukenhorst Raadzaal

E

115

115

3

40

40

39

0

ICT Raad- en Heijezaal

E

315

315

4

0

0

0

85

De nieuwe werkplek 2022

E

3.273

3.273

4

883

867

851

834

De nieuwe werkplek 2023

E

125

125

4

0

34

33

32

De nieuwe werkplek 2024

E

715

715

4

0

0

193

190

DC Almere Server en Storage

E

1.100

1.100

3

0

0

389

382

Vervangen BAG software

E

91

49

42

5

19

18

18

18

Vervanging software 2022

E

410

410

5

90

89

87

85

Aanmeldzuilen

E

65

65

5

14

14

14

14

DDV APV 4 Vergunningen

E

48

48

5

11

11

11

10

IT-strategie digit.dienstverl.

E

480

480

5

106

104

102

100

Servicecentrum Nieuw-Vennep

E

226

226

5

50

49

48

47

Verbouwing tot Servicecentrum Halfweg

E

87

87

20

6

6

6

6

0.4 Overhead ICT

10.621

49

5.654

1.788

1.815

1.315

0

1.493

1.866

2.414

2.448

Facilitaire zaken en huisvesting

Tijdelijke huisv Beukenhorst Zuid

E

2.691

1.771

920

3

915

897

880

-35

Tijdelijke huisv Beukenhorst Zuid

E

0

0

3

0

0

0

0

Tijdelijke huisv Polderlanden

E

454

454

3

160

157

154

0

Tijdelijke huisv. Gem.kantoor voorber.

E

228

228

1

0

0

0

0

Inrichting Gem.kantoor dekken Alg resv.

E

-228

-228

0.4 Overhead FM Tijdelijk

3.145

1.771

1.374

0

0

0

0

1.075

1.054

1.034

-35

Huis v HLMRMeer sloopkosten

E

782

153

629

0

13

13

13

13

Nieuwe raadhuis voorb.

E

7.597

1.787

3.435

2.372

1

1

1

40

116

116

116

116

Inrichting Raadhuis voorb

E

17

17

40

0

0

0

0

Nieuwe raadhuis

E

49.059

-1.064

1.129

21.100

23.600

4.294

40

-69

1

423

895

Werkhuis (proceskosten)

E

700

700

Werkhuis (proceskosten) afgesch

E

-700

-700

0.4 Overhead FM Raadhuis

57.455

1.957

3.000

3.501

21.101

23.601

4.295

60

130

552

1.024

(bedragen x € 1.000)

Geplande investeringen

Budgettaire lasten

cat.

totale investering

Activa module OHW t/m 2021

2022

2023

2024

2025

2026

afschr. termijn

2023

2024

2025

2026

FM Inrichting Gemeentehuis

E

100

100

10

0

0

0

0

FM Inrichting buitenlocaties

E

100

100

10

0

0

0

0

HFD Gemeentehuis - noodstroom

E

335

335

8

49

48

47

46

0.4 Overhead FM

535

0

335

0

0

0

200

49

48

47

46

Totaal routine- en vervangingsinvesteringen

71.756

3.777

10.363

5.289

22.916

24.916

4.495

2.677

3.098

4.047

3.483

Totaal Overzicht overhead

71.756

3.777

10.363

5.289

22.916

24.916

4.495

2.677

3.098

4.047

3.483

Totaal Investeringsplan

403.203

43.197

78.978

84.618

56.983

96.245

43.182

7.028

12.429

15.856

18.280