Wijzigingen in investeringsplan ten opzichte van de Voorjaarsrapportage 2022

Tabel 166 

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

Totaal

Mobiliteit

Uitvoeringsprogramma mobiliteit (UPM)

0

0

4.000

4.000

4.000

12.000

Routeparkeersysteem (PRIS)

0

1.500

0

0

0

1.500

Totaal Mobiliteit

0

1.500

4.000

4.000

4.000

13.500

Ruimtelijke ontwikkelingen

F200 - aanpassing krediet

1.088

597

0

0

0

1.685

Afrondingsverschillen

-1

0

0

0

0

-1

Aankoop Gronden Stationskwartier te Hoofddorp

28.000

0

0

0

0

28.000

Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen

29.087

597

0

0

0

29.684

Kwaliteit fysieke omgeving

Biodiversiteit en klimaatadaptieve inrichting

0

250

250

250

250

1.000

Waterplan 2017

200

0

0

0

0

200

Totaal Kwaliteit fysieke omgeving

200

250

250

250

250

1.200

Totaal Investeringsplan

29.287

2.347

4.250

4.250

4.250

44.384