Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?

Tabel 18 

Bedragen × € 1.000.
Er kunnen afrondingsverschillen optreden.

JR2019

2020

2021

2022

2023

2024

Veiligheid

Inwoners, bezoekers en ondernemers in Haarlemmermeer zijn veilig.

Baten

3.864

3.700

1.001

1.001

1.001

1.001

Lasten

21.024

20.840

19.002

18.516

18.497

18.525

Saldo van baten en lasten (B-L)

Saldo

-17.160

-17.140

-18.001

-17.515

-17.496

-17.524

Reservemutaties

Onttrekking

-

-

-

-

-

-

Storting

-

-

-

-

-

-

Resultaat (Saldo+O-S)

Saldo

-17.160

-17.140

-18.001

-17.515

-17.496

-17.524

Uitsplitsing per beleidsdoel

Beleidsdoel A: Een veilige woon- en leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers in de gemeente Haarlemmermeer.

Baten

859

1.139

1.000

1.000

1.000

1.000

Lasten

2.686

3.283

3.931

3.931

3.930

3.930

Saldo

-1.826

-2.144

-2.932

-2.931

-2.931

-2.930

Beleidsdoel B: Het verzekeren van de doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.

Baten

3.005

2.561

1

1

1

1

Lasten

18.339

17.557

15.070

14.586

14.566

14.595

Saldo

-15.334

-14.996

-15.069

-14.584

-14.565

-14.594