Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?

Tabel 22 

Bedragen × € 1.000.
Er kunnen afrondingsverschillen optreden.

JR2021

2022

2023

2024

2025

2026

Veiligheid

Inwoners, bezoekers en ondernemers in Haarlemmermeer zijn veilig.

Baten

6.331

1.733

1.136

1.136

1.136

1.136

Lasten

26.916

20.613

20.271

20.247

20.210

20.070

Saldo van baten en lasten (B-L)

Saldo

-20.585

-18.880

-19.135

-19.111

-19.075

-18.934

Reservemutaties

Onttrekking

-

-

-

-

-

-

Storting

-

-

-

-

-

-

Resultaat (Saldo+O-S)

Saldo

-20.585

-18.880

-19.135

-19.111

-19.075

-18.934

Uitsplitsing per beleidsdoel

Beleidsdoel A: Een veilige woon- en leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers in de gemeente Haarlemmermeer.

Baten

1.574

1.626

1.026

1.026

1.026

1.026

Lasten

4.901

4.722

4.157

4.071

4.071

4.070

Saldo

-3.328

-3.096

-3.132

-3.045

-3.045

-3.045

Beleidsdoel B: Het verzekeren van de doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.

Baten

4.758

108

110

110

110

110

Lasten

22.014

15.891

16.114

16.176

16.140

16.000

Saldo

-17.257

-15.784

-16.004

-16.066

-16.030

-15.890