Bestuur, samenleving en publiekscontact

Het borgen van democratische en transparante besluitvorming en excellente dienstverlening aan inwoners, instellingen en ondernemers.

Het gemeentebestuur van Haarlemmermeer bestaat uit de gemeenteraad, de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders. Deze bestuursorganen geven samen invulling aan de lokale democratie via een transparant en zorgvuldig besluitvormingsproces. Op deze wijze is er voor de inwoners sprake van een zichtbare en herkenbare gemeente en daarvoor onderhoudt het bestuur diverse relaties in een regionale, nationale en internationale context.

Wij willen een dienstbare, betrouwbare en daadkrachtige overheid zijn met een bestuur dat zichtbaar, herkenbaar en benaderbaar is. Deze tijd vraagt om een open overheid die kennis met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties verbindt. Zij willen meedenken, meepraten en meebeslissen over zaken die spelen in hun leefomgeving. Een eigentijdse overheid onderkent en waardeert dit en speelt actief op deze behoefte in. Het gemeentebestuur wil daarom de betrokkenheid van inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van (maatschappelijke) organisaties vergroten en ruimte geven aan initiatieven uit de samenleving. Ook wil het gemeentebestuur zorgen voor voldoende draagvlak bij het ontwikkelen van beleid én de uitvoering daarvan. Zo versterken wij de lokale betrokkenheid tussen inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) organisaties en de gemeente.

Verbonden partijen

Amstelland-Meerlanden Overleg (AM)

Het AM heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn) te behartigen in onze regio en op die manier bij te dragen aan een evenwichtige ontwikkeling in de regio. Met de komst van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft de deelregio AM aan belang gewonnen. Bestuurders vertegenwoordigen de deelregio AM in de MRA overleggen op het gebied van ruimte, economie, wonen, duurzaamheid, landschap, verkeer en vervoer.

Relevant beleid

 • Reglement van Orde Auditcommissie (2005.29530)
 • Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer (2009.85981); aanpassing art. 31 en 36 (2010.74641)
 • Gedragslijn Integriteit Haarlemmermeer (2014.3985)
 • Verordening op de Rekenkamercommissie (2019.2902675)
 • Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders (2010.0018175)
 • Gedragscode college van burgemeester en wethouders gemeente Haarlemmermeer (2015.0030997)
 • Denk, praat en beslis mee! Plan van Aanpak Participatie (2014.0047217)
 • Actualisatie Participatiebeleid en Inspraakverordening 2008 d.d. 18 september 2008 (2008.19950)
 • Nota vriendschapsbanden (2014.0006837)
 • Visie op communicatie (2012.29134)
 • Citymarketingvisie 2017-2020 (2016.0058345)
 • Nota Dienstverlening 2010-2014 (2010.0048491) en actualisatie brief 2016
 • Nota Verbetering Digitale Dienstverlening en IT-innovatie (2017.0021302)
 • Organisatiekoers Gemeente Haarlemmermeer (2015.1449729 / 2014.10282)
 • Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen Gemeente Haarlemmermeer (2016.1570716)
 • Plan Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten (2019.308333)
 • Legesverordening en legestabel Haarlemmermeer (2018.267273)
 • Beleid briefadres (2018.2811892)