Vastgoed

Portefeuillehouder: Sedee-Schuitemaker

Inleiding

De gemeente beschikt over een diverse en dynamische vastgoedportefeuille die bestaat uit gebouwen, gronden en zakelijke rechten. Dit vastgoed wordt primair ingezet voor het huisvesten van maatschappelijke organisaties en ter ondersteuning van een beleidsdoel. Een deel van de portefeuille is strategische voorraad welke dient als instrument voor gebiedsontwikkelingen op de korte en lange termijn.

Wij streven naar een optimale balans tussen maatschappelijk en financieel rendement. Het uitgangspunt is om de vastgoedportefeuille zo doeltreffend en doelmatig mogelijk in te zetten.

Het in bezit hebben van vastgoed is geen doel op zich. Zowel het huren van panden of het huisvesten in accommodaties van derden is ook een mogelijkheid om in een (tijdelijke) vraag te kunnen voorzien.

Een professionele aanpak van het vastgoedmanagement is hierbij essentieel. De afgelopen jaren is met succes ingezet op het verder professionaliseren en verbeteren van de gemeentelijke vastgoedorganisatie. Met de stappen die hierin zijn gezet zijn wij in staat om de portefeuille op strategisch, tactisch en operationeel niveau effectief en efficiënt te beheren en de organisatie professioneel te adviseren en ondersteunen op alle soorten vastgoedvraagstukken.