Professionalisering vastgoedmanagement

Op basis van de aanbevelingen uit het vervolgonderzoek maatschappelijk vastgoed van de Rekenkamercommissie (RKC) (2019.0029408), en in het plan van aanpak (X.2019.13925) is een aantal stappen genoemd dat moet leiden tot een doelmatige en doeltreffende vastgoed-portefeuille en verdere professionalisering van het vastgoedmanagement. De afgelopen jaren zijn deze stappen stuk voor stuk gezet en ofwel afgerond of geborgd in een doorlopend proces. De vastgoedorganisatie is robuust en goed uitgerust om haar taken uit te voeren. Het jaar 2023 staat in het teken van een verdere optimalisatie van enkele processen, zoals het proces rondom het onderhoud van ons vastgoed en de impact van het Didam-arrest1 op verkoop- en verhuurproces. Voorts staat de verdere implementatie van de kostprijsdekkende huur in 2023 gepland.

  1. Het Didam-arrest (ECLI:NL:HR:2021:1778) geeft nieuwe, verregaande richtlijnen met betrekking tot mededinging bij verkoop, verhuur en uitgifte van gemeentelijk vastgoed.