Verkoop vastgoedportefeuille

In 2018 is gestart met het afstoten van de niet-kernportefeuille op basis van het Verkoopbeleid- en proces vastgoedzaken (2018.0075089). In opdracht van de raad is in 2021 een versnellingsplan verkopen vastgoed (VVV) uitgewerkt (X.2021.05949). Voor de uitvoering van het versnellingsplan is extra personele capaciteit vrijgemaakt en is een aantal procedures verkort. Ook de komende jaren blijven we intensief werken aan de verkoop van objecten die geen beleidsmatig of strategisch doel dienen. Het Didam-arrest zorgt wel voor vertraging bij de verkopen.