Beleidskader Vastgoed

Eind 2022 wordt het beleidskader Vastgoed aan de raad aangeboden. Het bevat integraal beleid met betrekking tot aan- en verkoop, onderhoud, (kostprijsdekkende) huur en verhuur, duurzaamheid en toegankelijkheid van de accommodaties. We voegen bestaand beleid samen en actualiseren dit indien nodig. Nieuw beleid wordt ontwikkeld en toegevoegd.