Meerjarenonderhoudsplanning

Het gemeentelijke vastgoed worden sober en doelmatig onderhouden (op conditieniveau 3 volgens de NEN 2767). In het eerste halfjaar van 2022 zijn de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) van de vastgoedportefeuille afgerond. Het geeft een actueel beeld van de momenten waarop onderhoud nodig is en welke kosten dit met zich meebrengt. Om de jaarlijks wisselende kosten voor het planmatige onderhoud gelijk te houden, wordt gewerkt met een onderhoudsegalisatievoorziening. Jaarlijks wordt in deze voorziening gestort (dotaties). Het planmatig onderhoud wordt vervolgens betaald uit deze voorziening (onttrekkingen). Het verloop van deze voorzieningen is opgenomen in Tabel 118.

Tabel 118 

Jaar (bedragen x € 1.000)

Beginstand

Dotatie

Uitgaven

Eindstand

2022

3.417

2.017

3.348

2.085

2023

2.085

2.017

1.879

2.223

2024

2.223

2.017

1.717

2.523

2025

2.523

2.017

2.288

2.252

2026-2031

2.252

12.101

14.353

0

Jaarlijks wordt beoordeeld of de geplande werkzaamheden nodig zijn, in de tijd naar voren moeten worden gehaald of uitgesteld kunnen worden. Eventuele onvoorziene omstandigheden spelen hier een rol bij. We maken een jaarwerkplan dat vervolgens wordt uitgevoerd. Hier sturen we efficiënt op uitvoer en beheersing van het onderhoud en de totale onderhoudskosten. Het MJOP en de voorziening wordt in principe één keer per vier jaar geactualiseerd, en indien nodig dient de dotatie daarop te worden aangepast.