Meerjarenperspectief Vastgoed

In het Meerjarenperspectief Vastgoed 2022-2024 (MPV) (2022.0000212) is opgenomen hoe de gemeente haar vastgoed inzet voor het bereiken van reeds vastgestelde beleidsdoelen. In het MPV wordt uitgebreid gerapporteerd over het gevoerde vastgoedbeleid en de financiële gevolgen van het beheer. Ook wordt beschreven welke ontwikkelingen in de vastgoedportefeuille zijn voorzien voor de korte termijn en lange termijn en welke recent zijn gerealiseerd. Het MPV geeft inzicht in de vastgoeddetails op deelportefeuilleniveau zoals het aantal vastgoedobjecten per deelportefeuille, boekwaarde en verzekerde waarde. Daarnaast wordt gerapporteerd over lopende projecten zoals verduurzaming van de vastgoedportefeuille, verkoop van vastgoed, uitvoering Integraal accommodatie plan (IAP), en de gehuurde vastgoedobjecten met huurtermijnen. De eerste versie van het MPV is in het eerste kwartaal van 2022 ter informatie aangeboden aan de raad. Tweejaarlijks wordt een actualisatie van het MPV ter informatie aan de raad gezonden. De eerstvolgende editie volgt in het derde kwartaal van 2024.