Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?

Tabel 28 

Bedragen × € 1.000.
Er kunnen afrondingsverschillen optreden.

JR2021

2022

2023

2024

2025

2026

Zorg en werk

Inwoners van Haarlemmermeer krijgen, waar nodig, zorg en ondersteuning gericht op het naar vermogen en zelfstandig deelnemen aan de samenleving.

Baten

45.993

36.585

35.900

36.020

36.020

36.020

Lasten

137.536

138.085

134.951

134.099

133.865

133.864

Saldo van baten en lasten (B-L)

Saldo

-91.543

-101.500

-99.051

-98.079

-97.846

-97.845

Reservemutaties

Onttrekking

-

-

-

-

-

-

Storting

-

-

-

-

-

-

Resultaat (Saldo+O-S)

Saldo

-91.543

-101.500

-99.051

-98.079

-97.846

-97.845

Uitsplitsing per beleidsdoel

Beleidsdoel A: Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis.

Baten

1.493

1.081

1.084

1.084

1.084

1.084

Lasten

65.126

68.480

69.223

68.559

68.475

68.472

Saldo

-63.633

-67.399

-68.139

-67.475

-67.391

-67.388

Beleidsdoel B: Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning met verblijf.

Baten

1.391

-

-

-

-

-

Lasten

9.116

10.714

9.713

9.727

9.740

9.740

Saldo

-7.725

-10.714

-9.713

-9.727

-9.740

-9.740

Beleidsdoel C: Onze inwoners zijn economisch zelfstandig; werk boven uitkering.

Baten

289

1.027

1.506

1.626

1.626

1.626

Lasten

9.296

12.621

12.150

12.134

12.080

12.082

Saldo

-9.007

-11.594

-10.644

-10.509

-10.455

-10.457

Beleidsdoel D: Het garanderen van een bestaansminimum voor inwoners die dit tijdelijk niet zelfstandig kunnen.

Baten

42.819

34.477

33.310

33.310

33.310

33.310

Lasten

53.998

46.269

43.865

43.679

43.571

43.571

Saldo

-11.178

-11.793

-10.555

-10.369

-10.260

-10.260