Berekeningswijze en normen

Netto Schuldquote

Figuur 18 

De gehanteerde norm van de indicator is:

Tabel 123 

Kleurcodering

Percentage

Groen

0% - 89%

Oranje

90% - 119%

Rood

120% en hoger

Lasten schuldpositie

Figuur 19 

De gehanteerde norm van de indicator is:

Tabel 124 

Kleurcodering

Percentage

Groen

0% - 12,4%

Oranje

12,5% - 14,9%

Rood

15% en hoger

Onzekere inkomsten

Figuur 20 

De gehanteerde norm van de indicator is:

Tabel 125 

Kleurcodering

Percentage

Groen

0% - 9,9%

Oranje

10% - 14,9%

Rood

15% en hoger