Grondzaken, vijf projectcategorieën

In het Meerjarenperspectief Grondzaken (MPG) wordt, per standlijn 1 januari, naast de stand van de Algemene reserve grondzaken en de reserve RIH, ook gerapporteerd over de financiële stand van vijf projectcategorieën:

  1. Actieve grondexploitaties

  2. Projecten in voorbereiding

  3. Projecten met overeenkomst

  4. Initiatievenbudget

  5. Mutaties strategische gronden

De rapportage per 1 juli heet het tussentijds Meerjarenperspectief Grondzaken (tMPG). In het tMPG staat alleen een samenvatting en een toelichting op bepaalde onderdelen uit de Algemene reserve grondzaken en eventuele herzieningen, nieuwe projecten en budgetaanvragen. Ook de voortgang van grondverkopen, een prognose van de winsten en de realisatiegraad komen aan bod. De totaalstand van de Algemene reserve grondzaken wordt alleen bij het MPG gepresenteerd.

In het (t)MPG wordt primair gerapporteerd over financiën en op hoofdlijnen over de inhoudelijke voortgang van projecten. Het college geeft met het (t)MPG de raad inzicht in de saldi en ontwikkeling van de financiële mutaties in projecten.