1. Sportterreinen

Wij beheren 23 sportparken waarop circa 95 sportvelden zijn gelegen. Het onderhoud van sportvelden bestaat uit diverse activiteiten die beschreven zijn in het Beheerplan Buitensport 2020-2023. Het gaat onder andere om het onderhouden van groen en verhardingen, onkruidbestrijding, het repareren van hekwerken, groot onderhoud en vervanging.
Over het algemeen zijn onze sportvelden van goede kwaliteit en voldoen deze aan de sporttechnische eisen van de betreffende sportbond en NOC*NSF.
Bij buitensportcomplexen hebben wij 21 kunstgrasvelden. Op grond van de sporttechnische eisen moeten alle kunstgrasvelden na het achtste speelseizoen na certificering opnieuw een keuring ondergaan. Wij laten alle kunstgrasvelden ouder dan zes jaar ieder jaar keuren door een externe keuringsinstantie, zodat wij op de hoogte blijven van de actuele stand van zaken van de velden en op tijd bij kunnen sturen.
Wij vervangen diverse grassportvelden die niet meer voldoen aan de sporttechnische eisen vanuit de Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR). In 2022 vervangen wij de volgende kunstgrasvelden: veld 4 van hockeyclub De Reigers in Hoofddorp, veld 3 van voetbalvereniging Kagia in Lisserbroek en veld 1 van Sportpark Spaarndam in Spaarndam.