5. Riolering

Om aan de zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater te voldoen beheren en onderhouden wij het bijbehorende waterstelsel. Verbeteringsmaatregelen en vervangingen van het bestaande rioolstelsel zijn hier een onderdeel van. Hoe wij de riolering onderhouden is opgenomen in het Gemeentelijk Rioleringsplan Haarlemmermeer 2021-2023 . Wij hebben extra aandacht voor het afkoppelen van het afvalwaterstelsel om de hoeveelheid afvalwater bij de zuivering te verminderen en het zuiveringsproces te verbeteren. In Spaarndam vervolgen wij bijvoorbeeld de uitvoering van fase 1A van het afkoppelprogramma Spaarndam (het noordwesten van Spaarndam). Wij vervangen de riolering onder andere in integrale projecten in de Lipkenstraat en omgeving, de Dellaertlaan en Roekenbos in Hoofddorp. Wij inspecteren jaarlijks circa 40 km van de riolering verspreid over de gemeente. De resultaten van inspecties en een risicoanalyse zijn de basis voor het bepalen van de benodigde maatregelen. Wij willen jaarlijks voor circa 3,5 km van ons rioolstelsel levensduur verlengende maatregelen (relinen van de leiding) treffen. Deze maatregelen zijn minder kostbaar en veroorzaken nagenoeg geen overlast voor inwoners. Bij calamiteiten ondernemen wij direct actie.