4. Civieltechnische kunstwerken

Civieltechnische kunstwerken zijn onder andere kademuren, beweegbare en vaste verkeersbruggen, fiets- en voetgangersbruggen, tunnels, viaducten en steigers. De uitgangspunten voor het beheer zijn vastgelegd in het beheerplan Kunstwerken 2020-2023. Het beheerplan geeft op korte en middellange termijn aan welke onderhouds- en vervangingsmaatregelen genomen moeten worden om het areaal in stand te houden. De kwaliteit van de kunstwerken is over het algemeen goed. Achterstallig onderhoud komt nog slechts sporadisch voor. Bij deze kunstwerken richten wij ons op minimale instandhouding, functionaliteit en voorkoming van kapitaalvernietiging.
Wij vernieuwen kunstwerken vanuit de VOR. In 2022 starten wij met de vernieuwing van de volgende kunstwerken.

Tabel 105 

Kunstwerk

Straat

Kern

beweegbare brug

Lisserdijk

Lisserbroek

voetgangers-/fietsbrug

Sparresholmpad

Hoofddorp

voetgangers-/fietsbrug

Stoholm

Hoofddorp

voetgangers-/fietsbrug

Schoonenburgsingel

Hoofddorp

fietsbrug

San Marco

Hoofddorp

steiger

IJweg

Hoofddorp

voetgangers-/fietsbrug

Liniepad

Vijfhuizen