6. Openbaar Groen

Het openbaar groen bestaat uit bomen en groenvlakken (onder andere gazon, heesters, hagen, bosplantsoen). Hoe wij het openbaar groen onderhouden is opgenomen in het Beheerplan Bomen en beplanting 2020-2023. Uit het beheerplan blijkt dat de kwaliteit van bomen en beplanting over het algemeen goed is. Goed onderhoud heeft invloed op de leefomgeving en draagt bij aan een positieve belevingswaarde van de woon- en leefomgeving. Alle bomen worden minimaal eens in de vier jaar op veiligheid geïnspecteerd. Hierdoor hebben wij de kwaliteit goed in beeld. Als de veiligheid in het geding is, dan worden maatregelen getroffen, zoals het snoeien of vervangen van de boom. Beplantingsvakken worden onkruidvrij gehouden en deze worden gesnoeid om de (verkeers) veiligheid te waarborgen. Beplantingen met een slechte kwaliteit vervangen wij.
Wij bestrijden de eikenproccessierups zoveel mogelijk biologisch door hun natuurlijke vijanden (vogels en vleermuizen) aan te trekken door nestkasten te plaatsen. Ook kruidenrijke grassen leveren een bijdrage aan de bestrijding van de eikenprocessierups, omdat er veel insecten in deze grassen zijn die vogels aantrekken.
Vanuit de VOR vervangen wij in 2022 bomen en beplantingen, waarvan uit de kwaliteitsinspectie is gebleken dat deze in slechte staat zijn. Wij vervangen onder andere bomen en beplantingen in Roekenbos, de Anna de Waalstraat, de Söderblomstraat in Hoofddorp en langs de Oude Kruisweg in Cruquius. Wij nemen de vervanging van bomen en beplanting zoveel mogelijk mee in integrale projecten.