2. Openbare speel-, sport- en ontmoetingsvoorzieningen

Wij onderhouden en vervangen openbare speel- sport- en ontmoetingsplekken in de buitenruimte voor de Haarlemmermeerse kinderen en jongeren. In het beheerplan Speelvoorzieningen 2020-2023 is opgenomen hoe wij de speel- en sporttoestellen onderhouden. Wij waarborgen de veiligheid van de toestellen door deze conform de wettelijke veiligheidseisen te inspecteren. De toestellen zijn hierdoor heel en veilig. Speeltoestellen die aan het einde van de technische levensduur zijn, vervangen wij vanuit de VOR. Hierbij overleggen wij met de omwonenden van een speelplek hoe deze moet worden ingericht. Dit is ook afhankelijk van de demografische situatie in de buurt rondom de speelplek. Het areaal speeltoestellen veroudert. Dit betekent dat de komende jaren veel speeltoestellen vervangen moeten worden. In 2022 vervangen wij onder andere speeltoestellen in de Noppenstraat (Zwaanshoek), in Statendam (Hoofddorp), in Goudensteinpark (Nieuw-Vennep) en ArchiSpel (Spaarndam). Bij de vervanging van speelplekken toetsen wij of deze voldoen aan ons speelruimtebeleid “Kom in Beweging!”- Speelruimte in de gemeente Haarlemmermeer (2021.0000721).

Wij beheren drie goed bezochte, gemeentelijke recreatiegebieden: het Haarlemmermeerse Bos (115 ha), de Toolenburgerplas (85 ha) en deelgebied 1 van PARK21 (28 ha). Deze gebieden vervullen een belangrijke functie voor onze inwoners voor dagrecreatie (sport, spel en evenementen) en dragen tevens bij aan een gezonde levensstijl door de mogelijkheden tot recreëren en bewegen. In het beheerplan Recreatiegebieden 2020-2023 is beschreven hoe wij de recreatiegebieden onderhouden. Onderhoud vindt plaats aan verhardingen, beplantingen, oeverinrichting en terreinmeubilair. Wij vervangen bomen, beplanting en verhardingen aan het einde van de levensduur vanuit de VOR.