3. Wegen

Het begrip Wegen omvat de gemeentelijke verhardingen die worden aangetroffen binnen het wegprofiel: rijbaan, parkeervak, bushalte, fietspad, trottoir, voetpad etcetera. Hoe de verhardingen worden onderhouden is opgenomen in het beheerplan Verhardingen 2020-2023 (met bijlagen 7.2, 7.3, 7.4 a en 7.4 b).
Uit inspectiegegevens blijkt dat 23% van het totale areaal verhardingen van onvoldoende kwaliteit is. Het percentage onvoldoende verschilt tussen gesloten verhardingen (asfalt) (9,4%) en open verhardingen (34,1%). De kwaliteit van de verhardingen heeft een relatie met de leeftijd van het areaal. Het huidige areaal veroudert. Vanuit het verleden kent het areaal perioden van sterke groei. Wij zitten nu in een situatie dat wij een piek hebben in groot onderhoud (leeftijd 20 jaar) en een piek in benodigde vervangingen (leeftijd vanaf 50 jaar).
Om achterstalligheid zo spoedig mogelijk te verhelpen is bij de Jaarstukken 2019 een voorziening achterstallig onderhoud verhardingen ingesteld. De komende jaren (2020-2023) werken wij aan achterstalligheid op grond van de criteria veiligheid en voorkomen kapitaalvernietiging.
In 2022 vernieuwen wij vanuit de VOR onder andere de volgende wegvakken:

Tabel 103 

Wegvak

Kern

Dellaertlaan (hofjes)

Badhoevedorp

Jan van Gentstraat (tussen Toevluchtstraat en Rijstvogelstraat)

Badhoevedorp

Edisonstraat (incl. klein stukje Zeemanlaan)

Badhoevedorp

P-terrein Kanaalweg

Halfweg

Zijkanaal F west

Halfweg

Schweitzerstraat en Kellogstraat/-pad

Hoofddorp

Van den Berghlaan

Hoofddorp

Wilsonpad, voetpad

Hoofddorp

Hoofdweg Westzijde

Nieuw-Vennep

P-terrein Oosterdreef

Nieuw-Vennep

Thorbeckestraat

Zwanenburg

In 2022 verrichten wij regulier onderhoud aan de volgende wegvakken:

Tabel 104 

Wegvak

Kern

Papegaaistraat-alleen trottoir

Badhoevedorp

Leidsemeerstraat

Buitenkaag

Polanenstraat en Burgemeester Simonsstraat

Halfweg

Teding van Berkweg onder viaduct

Halfweg

Elspeterbospad

Hoofddorp

Musholmpad

Hoofddorp

Paxlaan

Hoofddorp

Beukenhorst Oost

Hoofddorp

Taurusavenue

Hoofddorp

Arnolduspark

Hoofddorp

Hoofdweg Oostzijde Voetpad

Hoofddorp

Doornburg

Hoofddorp

Lisserweg 564-586

Lisserbroek

Boeingavenue

Schiphol-Rijk

Spieringweg Rotonde - Noppenstraat

Zwaanshoek

Vanuit de voorziening achterstallig onderhoud richten wij ons in 2022 met name op open verhardingen.