1. Sportterreinen

Wij beheren 23 sportparken waarop circa 95 sportvelden zijn gelegen. Het onderhoud van sportvelden bestaat uit diverse activiteiten die beschreven zijn in het Beheerplan Buitensport 2020-2023. Het gaat onder andere om het onderhouden van natuur- en kunstgrasvelden, bestaande uit het onderhoud van groen en verhardingen, onkruidbestrijding, het repareren van hekwerken, groot onderhoud en vervanging. Dit jaar actualiseren wij het beheerplan.
Over het algemeen zijn onze sportvelden van goede kwaliteit en voldoen deze aan de sporttechnische eisen van de betreffende sportbond en NOC*NSF.
Bij buitensportcomplexen hebben wij 25 kunstgras (voetbal)velden, drie kunstgras korfbalvelden en negen kunstgras hockeyvelden. Op grond van de sporttechnische eisen moeten alle kunstgrasvelden na het achtste speelseizoen na certificering opnieuw een keuring ondergaan. Wij laten alle kunstgrasvelden ouder dan zes jaar ieder jaar keuren door een externe keuringsinstantie, zodat wij op de hoogte blijven van de actuele stand van zaken van de velden en op tijd bij kunnen sturen. In Tabel 108 is de actuele kwaliteit van de kunstgrasvelden opgenomen.

Tabel 108 

Omschrijving

Eenheid

Bron

Meting

Steefwaarden/prognose

2022

2023

2024

2025

2026

Kwaliteit kunstgrasvelden

% goed

Gisib

92%1

100%

100%

100%

100%

  1. 92% goed betekent dat de resterende kunstgrasvelden (3 stuks) niet meer voldoen aan de sporttechnische eisen van de betreffende sportbond en NOC*NSF. Vanwege de veiligheid streven wij naar 100% goed.

Sportvelden die niet meer voldoen aan de sporttechnische vervangen wij uit de Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR). In 2023 vervangen wij de volgende kunstgrasvelden: veld 1 en 2 van hockeyclub De Reigers in Hoofddorp, en veld 1 van voetbalvereniging Dios.