8. Verkeersregelinstallaties (VRI's)

Het onderhoud van de VRI's is beschreven in het Beheerplan VRI's 2020-2023. Wij actualiseren dit beheerplan.
De kwaliteit van de VRI's is goed als gevolg van de juiste onderhoudsfrequentie en de tijdige vervanging aan het einde van de levensduur. Alle VRI’s zijn aangesloten op onze verkeerscentrale. Storingen worden automatisch door de VRI’s aan de verkeerscentrale en de onderhoudsaannemer gemeld en binnen de geldende responsetijden opgelost. Bij het beheer van de VRI’s passen wij innovatieve en/of energiebesparende technieken toe. De VRI’s zijn uitgerust met energiezuinige LED-lampen. Aan de hand van een proef uit 2022 met een nieuwe techniek voor detectie van voetgangers op de Nieuwe Molenaarslaan in Hoofddorp bepalen wij of deze ook elders in de gemeente bij zebraoversteek-beveiligingsinstallaties toepasbaar is. Om de VRI's af te stemmen op de verkeersbehoefte worden deze in het kader van verkeerskundig beheer regelmatig geschouwd en indien nodig worden zij opnieuw afgesteld op bijvoorbeeld gewijzigde verkeersstromen. De gedeeltelijke of gehele vernieuwing van VRI’s vindt plaats vanuit de VOR. Wij vervangen de VRI op de kruising KP37 Busbaan/ Geerlingsdreef/Lunenburgdreef/Reina Prinsen Geerligsdreef in Hoofddorp en de drie zebraoversteek-beveiligingsinstallaties op het Burgemeester van Stamplein, eveneens in Hoofddorp.