4. Civieltechnische kunstwerken

Civieltechnische kunstwerken zijn onder andere kademuren, beweegbare en vaste verkeersbruggen, fiets- en voetgangersbruggen, tunnels, viaducten en steigers. De uitgangspunten voor het beheer zijn vastgelegd in het beheerplan Kunstwerken 2020-2023. Het beheerplan geeft op korte en middellange termijn aan welke onderhouds- en vervangingsmaatregelen genomen moeten worden om het areaal in stand te houden. Wij actualiseren het beheerplan. De kwaliteit van de kunstwerken is over het algemeen goed. Achterstallig onderhoud komt nog slechts sporadisch voor en door het gebruik van duurzame materialen neemt de levensduur toe. Bij deze kunstwerken richten wij ons op minimale instandhouding, functionaliteit en voorkoming van kapitaalvernietiging.
Wij vernieuwen kunstwerken vanuit de VOR. In 2023 starten wij met de vernieuwing van de volgende kunstwerken:

Tabel 112 

Kunstwerk

Straat

Kern

voetgangers-/fietsbrug

Venneperweg

Nieuw-Vennep

kademuur

Douglassingel

Schiphol-Rijk

kademuur

Douglassingel

Schiphol-Rijk

kademuur

Douglassingel

Schiphol-Rijk

beweegbare brug

Weteringweg

Weteringbrug

beweegbare brug

Dennenlaan

Zwanenburg