2. Openbare speel-, sport- en ontmoetingsvoorzieningen

Wij onderhouden en vervangen openbare speel-, sport- en ontmoetingsplekken in de buitenruimte voor de Haarlemmermeerse kinderen en jongeren. In het beheerplan Speelvoorzieningen 2020-2023 is opgenomen hoe wij de speel- en sporttoestellen onderhouden. Wij actualiseren het beheerplan.
Wij waarborgen de veiligheid van de toestellen door deze conform de wettelijke veiligheidseisen te inspecteren. De toestellen zijn hierdoor heel en veilig. Speeltoestellen die aan het einde van de technische levensduur zijn, vervangen wij vanuit de VOR. Hierbij overleggen wij met de omwonenden van een speelplek hoe deze moet worden ingericht. Dit is ook afhankelijk van de demografische situatie in de buurt rondom de speelplek. Het areaal speeltoestellen veroudert. Dit betekent dat de komende jaren veel speeltoestellen vervangen moeten worden. Onze vervangingsopgave is daarom hoger dan gebruikelijk. In Tabel 109 is de actuele kwaliteit van speeltoestellen weergegeven.

Tabel 109 

Omschrijving

Eenheid

Bron

Meting

Steefwaarden/prognose

2022

2023

2024

2025

2026

Kwaliteit speeltoestellen

% goed

Gisib

89%1

100%

100%

100%

100%

  1. 89% goed betekent dat de resterende speeltoestellen (81 stuks) niet meer voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Vanwege de veiligheid streven wij naar 100% goed.

Wij vervangen onder andere speeltoestellen in de Van den Berghlaan, Hamelenburg (Hoofddorp), La Traviataplantsoen (Nieuw-Vennep), en Zeilhof (Rijsenhout). Bij de vervanging van speeltoestellen toetsen wij of de speellocaties voldoen aan ons speelruimtebeleid “Kom in Beweging!”- Speelruimte in de gemeente Haarlemmermeer (2021.0000721).

Wij beheren drie goed bezochte, gemeentelijke recreatiegebieden: het Haarlemmermeerse Bos (115 ha), de Toolenburgerplas (85 ha) en deelgebied 1 van PARK21 (28 ha). Deze gebieden vervullen een belangrijke functie voor onze inwoners voor dagrecreatie (sport, spel en evenementen) en dragen tevens bij aan een gezonde levensstijl door de mogelijkheden tot recreëren en bewegen. In het beheerplan Recreatiegebieden 2020-2023 is beschreven hoe wij de recreatiegebieden onderhouden. Dit beheerplan actualiseren wij. Onderhoud vindt plaats aan verhardingen, beplantingen, oeverinrichting en terreinmeubilair. Wij vervangen bomen, beplanting en verhardingen aan het einde van de levensduur vanuit de VOR.