5. Riolering

Om aan de zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater te voldoen beheren en onderhouden wij het bijbehorende waterstelsel. Verbeteringsmaatregelen en vervangingen van het bestaande rioolstelsel zijn hier een onderdeel van. Hoe wij de riolering onderhouden is opgenomen in het Gemeentelijk Rioleringsplan Haarlemmermeer 2021-2023 (GRP). Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2023 vervalt de verplichting om een GRP te hebben. In plaats daarvan stellen wij een uitvoeringsplan op, waarin de buurtgerichte aanpak voor klimaatadaptatie en de energietransitie een plaats krijgt. Het uitvoeringsplan dient tevens als onderbouwing voor de rioolheffing.

Wij hebben extra aandacht voor het scheiden van afval- en hemelwater (afkoppelen) om de hoeveelheid afvalwater bij de zuivering te verminderen en het zuiveringsproces te verbeteren. In Spaarndam vervolgen wij bijvoorbeeld de uitvoering van fase 1A van het afkoppelprogramma Spaarndam (het noordwesten van Spaarndam). Wij vervangen de riolering onder andere in integrale projecten in de Lipkenstraat en omgeving, en Roekenbos in Hoofddorp, die zijn doorgeschoven vanuit 2022. Wij starten daarnaast met de voorbereiding van een buurtgerichte aanpak in delen van Zwanenburg en Rijsenhout, waarbij ook rioleringsmaatregelen worden uitgevoerd.

Wij inspecteren jaarlijks circa 40 km van de riolering verspreid over de gemeente. De resultaten van inspecties en een risicoanalyse zijn de basis voor het bepalen van de benodigde maatregelen. Wij willen jaarlijks voor circa 4 km van ons rioolstelsel levensduur verlengende maatregelen (relinen van de leiding) treffen. Dit jaar zal dit plaatsvinden in delen van Graan voor Visch in Hoofddorp, Nieuw-Vennep-West en Zwanenburg Noord-West. Deze maatregelen zijn minder kostbaar en veroorzaken nagenoeg geen overlast voor inwoners. Bij calamiteiten ondernemen wij direct actie.