7. Openbare verlichting

Het onderhoud van Openbare Verlichting (OVL) is beschreven in het Beheerplan Openbare Verlichting 2020 -2023. Dit beheerplan actualiseren wij.
Wij keuren alle 450 elektrische installaties een keer per vijf jaar, waarmee ze voldoen aan de richtlijnen voor de elektrische veiligheid. Alle OVL-kasten zijn waar nodig rondom voorzien van bestrating, zodat de kasten makkelijk en veilig te onderhouden zijn. Wij keuren de lichtmasten aangesloten op het Liander-net, zodat we ook de veiligheid van onze objecten die zijn aangesloten op dit netwerk kunnen waarborgen. Wij starten in april 2023 met een nieuw contract voor de OVL waarbij aanleg en onderhoud van de OVL en van de elektrische installatie door één huisaannemer worden uitgevoerd.

Om energie te besparen vervangen wij de bestaande verlichting door LED-verlichting in de kernen Hoofddorp, Badhoevedorp, Lijnden, Nieuw-Vennep en Vijfhuizen.

Bij het vervangen van het kabelnet kiezen wij ervoor om het kabelnet in eigendom van Liander aan het einde van de levensduur te vervangen door eigen net. Eigen kabelnet leidt tot minder storingen. Storingen die zich wel voordoen, kunnen wij sneller verhelpen. Dit leidt tot minder klachten van inwoners. Wij vervangen het kabelnet onder andere in een gedeelte van Spaarndam en in Nieuw-Vennep West.