Overzicht verbonden partijen

De verbonden partijen van de gemeente Haarlemmermeer zijn:

Tabel 117 

Nr.

Overzicht verbonden partijen

Eigenaarsrol

Opdrachtgeversrol

Type

Wetten

Gemeenschappelijke regelingen

1

Vervoerregio Amsterdam

Verkeer en vervoer

-

Samenwerkingsverband

Wet GR / BBV

2

Amstelland-Meerlanden overleg

Regionale samenwerking

-

Samenwerkingsverband

Wet GR / BBV

3

AM match

Werk & Inkomen

Werk & Inkomen

Samenwerkingsverband

Wet GR / BBV

4

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

Veiligheid

Veiligheid

Samenwerkingsverband

Wet GR / BBV

5

Cocensus

Financiën

Financiën

Samenwerkingsverband

Wet GR / BBV

6

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Handhaving

Vergunningen

Samenwerkingsverband

Wet GR / BBV

7

Recreatieschap Spaarnwoude

Financiën

Recreatie

Samenwerkingsverband

Wet GR / BBV

Vennootschappen en coöperaties

8

Meerlanden Holding NV

Financiën

Beheer en onderhoud

Naamloze vennootschap

Burg. Wetboek 2

9

De Waterwolf Dienstverlening Buitenruimte BV

Financiën

Beheer en onderhoud

Besloten vennootschap

Burg. Wetboek 2

10

Duurzaam Bedrijf Haarlemmermeer BV

Financiën

Energietransitie

Besloten vennootschap

Burg. Wetboek 2

11

Energiebedrijf Haarlemmermeer BV

Financiën

Energietransitie

Besloten vennootschap

Burg. Wetboek 2

12

Zonnepanelen Haarlemmermeer BV

Financiën

Energietransitie

Besloten vennootschap

Burg. Wetboek 2

13

Schiphol Area Development Company NV

Financiën

Grondzaken

Naamloze vennootschap

Burg. Wetboek 2

14

Hoofdvaart BV

Financiën

Grondzaken

Besloten vennootschap

Burg. Wetboek 2

15

GEM A4 Zone West CV

Financiën

Grondzaken

Commanditair vennoot

Burg. Wetboek 2

16

GEM President CV

Financiën

Grondzaken

Commanditair vennoot

Burg. Wetboek 2

17

Polanenpark CV

Financiën

Grondzaken

Commanditair vennot

Burg. Wetboek 2

18

GEM A4 Zone West Beheer BV

Financiën

Grondzaken

Besloten vennootschap

Burg. Wetboek 2

19

GEM President Beheer BV

Financiën

Grondzaken

Besloten vennootschap

Burg. Wetboek 2

20

Polanenpark BV

Financiën

Grondzaken

Besloten vennootschap

Burg. Wetboek 2

21

Recreatieplas Haarlemmermeer BV

Financiën

Recreatie

Besloten vennootschap

Burg. Wetboek 2

22

Stedin Holding NV

Financiën

Financiën

Naamloze vennootschap

Burg. Wetboek 2

23

Bank Nederlandse Gemeenten NV

Financiën

Financiën

Naamloze vennootschap

Burg. Wetboek 2

Stichtingen en verenigingen

24

VNG

-

Bestuur

Vereniging

Burg. Wetboek 2

Hierna staat nadere informatie beschreven per verbonden partij. Onder andere zijn hier de financiële gegevens genoemd. Het financieel belang is gebaseerd op de jaarrekening 2020 of de begroting 2021 van de verbonden partij. Het eigen vermogen, vreemd vermogen, solvabiliteit (eigen vermogen gedeeld door totaal vermogen) en het resultaat zijn gebaseerd op de jaarstukken 2020 van de verbonden partij. Als ten tijde van het opstellen van onze programmabegroting 2022-2025, de (voorlopige) jaarstukken 2020 van de verbonden partijen nog niet beschikbaar waren, zijn de cijfers uit de begroting 2020 aangehouden of het jaarverslag 2019. Dit wordt vermeld bij de financiële gegevens.